Öppettider

Expeditionen
Tis-fre:
11-13
Tors även:
14-17

Biblioteket
Mån-fre:
11-23

Puben
Tis-tors:
18-00
Fre:
18-01

Quiz
Tis 20-22

Karaoke
Tors 21-23


Reccegasque2013
Kuratorskonventet
Göteborgs på Instagram!

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Jullandskap   Söndagen den 4 december 2016 klockan 17.00   Preliminär föredragningslista:   1 Landskapets öppnande 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista 4 Meddelanden 5 Ev. restantier och förfallna boklån 6 Ev. kallelse av hedersledamot 7 Ev. val av senior 8 Ekonomisk rapport 9 Bokslut 2015/2016 10 Val av Förste kurator 11 Val av Tredje kurator ...
Läs mer

2016-11-21 - LandskapskallelseLäs fler nyheter…

 

Kommande
26 nov – Adventsbal med 04-släpp
4 dec – Jullandskap
10 dec – Julmiddag