Kulturnämnden är nationens sammanslutning med pejl på det viktiga här i livet. Den leds av sittande bibliotekarie, och arrangerar under terminerna saker som teaterbesök, musikpubar, föredrag och den stora festen Max Albin.

För att ställa frågor om kulturnämnden, kontakta nationens bibliotekarie på biblio@goteborgsnation.se.

Vill du sitt i kulturnämnden? Kontakta nationens Förste kurator på 1q@goteborgsnation.se.