Nyheter

Utlysning av 2 studentrum för inflytt första januari

Göteborgs Nation har idag glädjen att utlysa 2 studentrum för inflytt 1 januari 2018. Det är två stora rum på våning 2 med utsikt mot nationens innegård.

Sista ansökningstid 30 november kl 13.00.

Se bifogad fil för detaljer och information, och tveka inte att höra av dig med frågor!
2q@goteborgsnation.se

Utlysning 010118

 

Vänliga hälsningar,

Andre kurator Hedda Berto

Referat från styrelsemöte 24 oktober 2017

Styrelsen sammanträdde den 24 oktober 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

  1. Nationen ska se över möjligheterna att funktionsanpassa nationen.
  2. Ett av nationens kassaskåp ska rustas upp och förflyttas inom nationen.
  3. Den senaste rapporten visar en tydlig minskning av svinn i nationens pubverksamhet.

Utlysning av ett rum med inflytt 1 december

OBS! Den ursprungliga utlysningen var fel, och det är endast ett rum enligt nedan som kan ansökas.

Göteborgs Nation har idag glädjen att utlysa 1 studentrum för inflytt 1 december 2017. Det är ett litet rum på våning 2 med utsikt mot St Larsgatan.

Sista ansökningstid 1 november kl 13.00.

Se bifogad fil för detaljer och information, och tveka inte att höra av dig med frågor!
2q@goteborgsnation.se

Utlysning 011217

 

Vänliga hälsningar,

Andre kurator Hedda Berto

Referat från styrelsemöte 28/9 2017

Styrelsen sammanträdde den 28 september 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

  1. Förste Kurator ska tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en revidering av nationens reglementen, avseende språk och terminologi. Merparten av arbetet kommer att utföras under verksamhetsåret 2018.
  2. Fönsterbytet i nationens bostadsdel har gått bra och är så gott som färdigt. Styrelsen är nöjda med processen.
  3. Styrelsen ställer sig positiv till ämbetsmannarabatterna och uppmuntrar ämbetsmännen att hämta ut sina ämbetsmannakort.