Göteborgs Nation har idag glädjen att utlysa 6 studentrum med inflyttning 1 Augusti 2017.
Det är ett större hörnrum på våning 2 med utsikt mot gården, 2 stora rum på våning 2 med utsikt mot gården, och 3 små rum på våning 1 med utsikt mot St Larsgatan.

Sista ansökningstid 4 Juli 13.00 2017.

Se bifogad fil för detaljer och… Läs mer

Från och med den 5 juni kommer exptiderna att begränsas till tisdagar mellan kl. 11-13.

Ni kan också nå oss på mail.

Väl mött!

Styrelsen sammanträdde den 25 april 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

1. Nationen kommer att köpa in en robot coupe, en matberedare för restaurangkök.

2. Flertalet nationsfonder kommer att flyttas tillbaka till fastigheten, från nationen, eftersom att det inte längre finns något behov av att hålla fonderna i nationen samt för att fastigheten redan förvaltar flertalet fonder.

3.… Läs mer

Det är med sorg i hjärtat vi meddelar att hedersledamoten och vännen Atti Larfors gick bort den 5 maj, vid en ålder av 73 år.

Atti kommer att saknas oss alla.

1 2 3 34