HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

VÅRLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 24 APRIL KL. 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 • 1 Landskapets öppnande
  § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
  § 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
  § 4 Meddelanden
  § 5 Ev. restantier och förfallna boklån
  § 6 Ev. kallelse av hedersledamot
  § 7 Ev. val av senior
  § 8 Styrelserevision… Läs mer

Göteborgs Nation har härmed glädjen att utlysa ett litet studentrum på andra våningen med inflyttning 1/5.

Se bifogad pdf för ansökan.

Har du några frågor? Maila 2q@goteborgsnation.se

Utlysning 1210

Den 28 februari sammanträdde nationens styrelse. Följande tre punkter valdes ut till referat:

1. Styrelsen beslutade att nationens ska bjuda hovmästarna på KMK-sexan och KMK-balen.
2. Styrelsen beslutade att godkänna att kuratelet ska fortsätta jobba vidare med införandet av ämbetsmannakort- och rabatter.
3. Katarina Bergström valdes till klubbverkare för VT17.

Nationens styrelse sammanträdde den 31/1. Följande tre punkter valdes ut till referatet:

1.       Donationer till jubiléet har börjat ramla in. Hittills har 46 000 kronor inkommit.

2.       Länsstyrelsen har avslagit överklagandet om fönsterbyten. Som det ser ut lär det istället bli en renovering av de befintliga fönstren.… Läs mer