Nyheter

Referat från styrelsemöte 18 januari 2018

Årets första styrelsemöte inträffade den 18 januari. Dessa tre punkter valdes ut till referat:

 1. Urban Gidlund AB har sagts upp och nationens styrelse arbetar med lösning.
  Diskussionstillfällen kommer erbjudas om vad vi ska göra med verksamheten i festsalen.
  Styrelsen välkomnar och uppmuntrar tacksamt förslag från medlemmar. Förslag kan lämnas till 1q@goteborgsnation.se.
 2. Jubileumsåret gick i stort sätt plus minus noll i enlighet med budget.
 3. Styrelsen har gått igenom den senaste månatliga svinnrapporten och diskuterat fortsatta
  åtgärder.

Referat från styrelsemöte 19 december

Styrelsen sammanträdde den 19 december 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

 1. Styrelsen har fått en presentation och rundvandring av den kommersiella delen av
  fastigheten.
 2. Styrelsen beslutade att använda Mats Leijons donation till en avtackningsfest.
 3. Styrelsen har antagit verksamhetsplanen för 2018 och godkänt verksamhetsberättelsen för 2017.

Vinterlandskap 5 februari

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VINTERLANDSKAP 5 FEBRUARI 18.00.

Om du vill söka, eller nominera någon annan, till en ämbetsmannapost kontakta 1Q.

Ev. bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se fem dagar innan landskapet (11 kap. 13 § stadgan).

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!

Kallelse: Vinterlandskap VT18

Nu är expen öppen som vanligt igen. Expeditionstiderna är som följer:

11-13 tisdag-fredag, samt torsdag även 14-17