Det är med sorg i hjärtat vi meddelar att hedersledamoten och vännen Atti Larfors gick bort den 5 maj, vid en ålder av 73 år.

Atti kommer att saknas oss alla.

Nationens styrelse sammanträdde den 28 mars. Följande tre punkter valdes ut till referat:

1. Styrelsen har beslutat att anta en beslutsliggare, för att underlätta uppföljning av beslut.
2. Styrelsen beslutade att lägga fram budgeten för HT17/VT18 för Vårlandskapet.
3. Styrelsen beslutade att Göteborgs Nation ska ansöka om medlemskap i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF).

Göteborgs Nation har idag glädjen att utlysa 4 studentrum med inflyttning 1 Juni 2017.
Det är ett större rum på våning 2 med utsikt mot gården, 2 små rum på våning 2 med utsikt mot St Larsgatan och 1 litet rum på våning 1 med utsikt mot St Larsgatan.

Sista ansökningstid 4 maj 13.00 2017.

Se bifogad fil för detaljer… Läs mer

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

VÅRLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 24 APRIL KL. 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 • 1 Landskapets öppnande
  § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
  § 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
  § 4 Meddelanden
  § 5 Ev. restantier och förfallna boklån
  § 6 Ev. kallelse av hedersledamot
  § 7 Ev. val av senior
  § 8 Styrelserevision… Läs mer