Nyheter

Bilagor till Vårlandskap 23 april 2018

Den 23 april 18.00 är det dags för terminens andra lagtima landskap – Vårlandskapet.  Notera att ändring i den preliminära föredragningslistan har gjorts i §21 från Fyllnadsval av 2 Klubbverkare VT18 till Fyllnadsval av 1 Klubbverkare VT18.

Här nedan finner ni bilagorna till landskapet.

Seniorskollegiet nominering till Inspektorsvalet

Ekonomisk rapport april

Budgetförslag 18/19

Revisionsberättelse 2017

Senast söndag 22 april görs även kandidatlistan tillgänglig här på hemsidan.

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!

Kallelse till Vårlandskap 23 april 2018

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VÅRLANDSKAP
MÅNDAGEN 23 APRIL 18.00.

Preliminär föredragningslista vårlandskap

Om du vill söka, eller nominera någon annan, till en ämbetsmannapost kontakta 1Q: 1q@goteborgsnation.se

Ev. bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se fem dagar innan landskapet (11 kap. 13 § stadgan).

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!

Referat från styrelsemöte 22/3 2018

Styrelsen sammanträdde den 22 mars. Tre punkter som styrelsen särskilt vill lyfta från mötet:

  1. Det planeras en S:t Lars-lunch som ska hållas av nationerna på S:t Larsgatan en dag i veckan. Det kommer ske en testvecka senare i vår.
  2. Styrelsen och kuratelet arbetar vidare med datapolicyn som Kuratorskonventet kommer anta med anledning av GDPR.
  3. Kuratelet fortsätter avtalsförhandlingen med Carlsberg.

Nästa styrelsemöte sker den 17 april.

Kontakta oss!
018-13 20 06
Sofia Rohdin, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Hedda Berto, 2Q – Ekonomi och bostäder
Linnea Hedlund, 3Q – Pub, klubb och uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23

Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01

Quiz
Tis 20-22

Karaoke
Tors 21-23

Expeditionen
Tis-fre: 11-13
Tors även: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation