Kenne Fants stiftelse för det fria ordet och Göteborgs Nation i Uppsala är stolta att meddela att 2017 års Monismanienpris tilldelas Raif Badawi, med följande motivering.

Raif Badawi har tilldelats 2017 års Monismanienpris för sitt enastående mod och beslutsamhet att föra kampen för åsikts- och religionsfrihet i Saudiarabien. Med denna utmärkelse vill vi bidra till kampanjen och påtryckningarna för… Läs mer

Göteborgs Nation utlyser följande stipendier för vårterminen 2017:

H Alméns stipendiefond
1 rum á 1 138 kr
Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

M-A Dahlgrens stipendiefond
1 rum á 1 551 kr
Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerandfe, som är född… Läs mer

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

VINTERLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 6 FEBRUARI KL. 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 • § 1 Landskapets öppnande
  § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
  § 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
  § 4 Meddelanden
  § 5 Ev. restantier och förfallna boklån
  § 6 Ev. kallelse av hedersledamot
  § 7 Ev. val av senior
  § 8… Läs mer

Göteborgs Nation i Uppsala Landsmannaförening

kallar till

ûberMoltoTokSuperHyperMaximegaextraGigantjubel-BONUStuttihålligångkalais

I GÖTEBUSKEN

Lördagen den 25 mars 2017

bildlandsmannaMånga imponerade med sin simultanförmåga – åt och var i hatten på en och samma gång

     .

För 16:e året i rad firar vi Landsmannaföreningens 50:åriga födelsedag på det

oomkullrunkeligt oförändrade sätt som redan Gilgamesheposet (nyinnovation för i år) vittnade om… Läs mer