Nyheter

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för höstterminen 2017:

A Carlanders stipendiefond, 3 rum á 550 kr. Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

Göteborgs nations jubelstipendiefond, 1 rum á 2 001 kr. Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum á 1 505 kr. Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

A.W. Myrbergs stipendium, 2 rum á 1 300 kr. Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

A Svenssons understödsfond, 1 rum á 4 802 kr. Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad till docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

 

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 28 september! Ansökan ska ha inkommit till Förste kurator innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration, registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola, registreringsintyg för nuvarande termins studier samt intyg på nationsmedlemskap och bild på legitimation skall bifogas giltig ansökan. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med era ansökningar!
Notera att det även finns Göteborgsanknytna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se

Reccepubrunda!

Lär känna varandra och nationerna under en fartfylld kväll med Göteborgs nations recceförmän! Håll ögonen på Facebook-eventet för spexigt tema!

Kallelse till Höstlandskap 11 september 2017 kl. 18:00

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL HÖSTLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER KL. 18:00

 • 1 Landskapets öppnande
 • 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4 Meddelanden
 • 5 Ev. restantier och förfallna boklån
 • 6 Ev. kallelse av hedersledamot
 • 7 Ev. val av senior
 • 8 Ekonomisk rapport
 • 9 Val av Förste kurator
 • 10 Val av Tredje kurator
 • 11 Fyllnadsval av 6 klubbverkare
 • 12 Fyllnadsval av 5 brunchvärdar
 • 13 Val av Monismanienrepresentant
 • 14 Val av Teaterförman
 • 15 Val av Fanbärarsuppleant
 • 16 Fyllnadsval av Fanbärare
 • 17 Val av PR-förman
 • 18 Fyllnadsval av PR-förman
 • 19 Val av Marskalk
 • 20 Val av Musikanförare
 • 21 Val av Miljöförman
 • 22 Fyllnadsval av Karaokeförman
 • 23 Fyllnadsval av Jämlikhetsombud
 • 24 Fyllnadsval av Internationell Sekreterare
 • 25 Fyllnadsval av Nationsfotograf
 • 26 Fyllnadsval av 2 Styrelserevisorer
 • 27 Val av 2 ledamöter i bostadsstiftelsen
 • 28 Val av 2 ledamöter i kulturnämnden
 • 29 Val av 7 ledamöter i valberedningen
 • 30 Övriga frågor
 • 31 Ordet fritt
 • 32 Landskapets avslutande

Eventuella bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se
Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”
Glöm inte legitimation och nationskort!

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

 

 

 

Terminsstart Glenns Kök och Bar

Göteborgs nations pub öppnar för terminen!

På tisdagar är det kluriga quiz som gäller, på torsdagar skränas det på karaokegolvet, och alla dagar tisdag-fredag bjuds det på mat, dryck och härlig stämning. Kom och häng med oss!