Göteborgs Nation har härmed glädjen att utlysa ett litet studentrum på andra våningen med inflyttning 1/5.

Se bifogad pdf för ansökan.

Har du några frågor? Maila 2q@goteborgsnation.se

Utlysning 1210

Den 28 februari sammanträdde nationens styrelse. Följande tre punkter valdes ut till referat:

1. Styrelsen beslutade att nationens ska bjuda hovmästarna på KMK-sexan och KMK-balen.
2. Styrelsen beslutade att godkänna att kuratelet ska fortsätta jobba vidare med införandet av ämbetsmannakort- och rabatter.
3. Katarina Bergström valdes till klubbverkare för VT17.

Nationens styrelse sammanträdde den 31/1. Följande tre punkter valdes ut till referatet:

1.       Donationer till jubiléet har börjat ramla in. Hittills har 46 000 kronor inkommit.

2.       Länsstyrelsen har avslagit överklagandet om fönsterbyten. Som det ser ut lär det istället bli en renovering av de befintliga fönstren.… Läs mer

Kenne Fants stiftelse för det fria ordet och Göteborgs Nation i Uppsala är stolta att meddela att 2017 års Monismanienpris tilldelas Raif Badawi, med följande motivering.

Raif Badawi har tilldelats 2017 års Monismanienpris för sitt enastående mod och beslutsamhet att föra kampen för åsikts- och religionsfrihet i Saudiarabien. Med denna utmärkelse vill vi bidra till kampanjen och påtryckningarna för… Läs mer