Sista ansökningsdag 31 oktober 2013
Sista bevakningsdag 31 oktober 2013

Ansökningsblanketter finns att hämta på expeditionen under expeditionstid eller på universitetets hemsida.
Bevakningen görs genom att komma in på expeditionen med intyg som styrker att stipendiets statuter följs, t.ex studieintyg och registreringsintyg.

H Alméns stipendiefond
1 rum, totalt 1 079 kr. Ansökan senast 31/10.
Utdelas till behövande medlem… Läs mer


Utlysning av rum:

1, Ett litet rumförsta våningen med fönster mot Sankt Larsgatan utlyses härmed

Inflyttning 1/2 -14

Sista ansökningsdag

16/12 -13

Ansökan enligt mall nedan
lämnas till Husförman Elin Bergman,
inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Elin Bergman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se 
Obs! Inga ansökningar tas emot… Läs mer