Nyheter

Bevaka ditt stipendium

Bevaka ditt stipendium

Om du innehar ett stipendium på Göteborgs nation är det nu dags att bevaka det.Vi vill ha din bevakning senast den 5/9.

Kom in till expeditionen och fyll i blanketten som bifogats. Det går bra att posta din bevakning till nationen om du inte är i stan. Glöm ej studieintyg och regestreringsintyg om ditt stipendium kräver det.

Hör gärna av dig till förste kurator om du har frågor eller funderingar angående din bevakning.

1q@goteborgsnation.se

 

 

 

Utlysta stipendier HT 2014

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för höstterminen 2014:

 M-A Dahlgrens stipendiefond, 1 rum á 1498 kr

Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes.

 James J Dicksons stipendiefond, 1 rum á 1517 kr

Utdelas till studerande av Göteborgs nation.

 J Lundbergs stipendiefond, 1 rum á 837 kr

Utdelas till landsman, vilken genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

 Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum á 1473 kr

Utdelas till medlem av nationen med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

 Göteborgs nations jubelstipendium, 3 rum á 1972 kr

Utdelas till synnerligen förtjänt landsman som är i behov av stipendieunderstöd.

 A. Svenssons understödsfond, 1 rum à 4705 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementärläroverket i nämnda stad med företräde för den som är befordrad till docent i någon av de världsliga fakulteterna.

 A. Wallins stipendium, 1 rum á 2649 kr

Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande som sedan minst två år är medlem av nationen.

 H. Alméns stipendiefond, 1 rum á 1086 kr

Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

 

OBS! Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är den 26 september!

Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen eller på universitetets stipendiekansli vid studerandeexpeditionen, S:t Olofsgatan. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Glöm inte att kolla på anslagstavlan om de övriga nationsstipendier som är förvaltade av Universitetet.

Lycka till med Era ansökningar!

Malin Johansson                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare

Utlysning av två stipendium

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier:

Andréns stipendium till forskarsstuderande, 2 rum à 30 000 kronor

Utdelas till forskarstuderande av Göteborgs nation, vilka genom framstående intelligens, arbetsamhet och rena seder ger de säkraste förhoppningar att i en framtid kunna gagna vetenskapen och fäderneslandet.

A.W. Myrbergs stipendium, 1 rum à 1242 kronor

Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

OBS! Sista ansökningsdag för båda stipendierna är den 14 november!

Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med Era ansökningar!

 Malin Johansson                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare

 

Välkommen till Göteborgs nation i höst!

Välkommen! Vad roligt att du hittat till oss.

Göteborgs nation har i över 300 år varit en naturlig samlingsplats för uppsalastudenter som vill berika sin vardag.
Syftet med nationen är att vara en sorts andra familj för våra medlemmar, något som alltid genomsyrar hela vår
verksamhet. Du behöver givetvis inte vara från Göteborg för att bli medlem hos oss.

Inskrivningen är öppen från och med den 12/8 mellan 11:00 och 17:00. Ta gärna en titt i kalendariet för att se vad som händer fram över eller skicka ett mejl till 1q@goteborgsnation.se om du vill veta mer om oss. Nedan hittar du svar på tre vanliga frågor om Göteborgs nation.

Hur gör man för att engagera sig hos er?
Göteborgs nation är en plats där du känner dig välkommen, som i ett andra hem. Kom hit och häng i puben, det är lätt att komma in i gänget. Vill du arbeta bakom baren, arrangera kulturaktiviteter eller laga den goda söndagsbunchen? Då ska du komma på landskap den 14/9.

Hur bor era medlemmar?
Vi har bostäder i nationshuset på St. Larsgatan. Där finns både små och stora rum, alla med eget kök och badrum.

Vad får nationens medlemmar?
Som medlem i Göteborgs nation får du
bland annat möjlighet att söka nationens centralt belägna
bostäder samt stipendier, du får nationstidningen och förtur till biljettköp på
gasquer. Men framförallt får du möjlighet att umgås med en massa nya glada
människor!