Utlysning av rum:

1, Ett litet rumförsta våningen med fönster mot Sankt Larsgatan utlyses härmed

Inflyttning 1/2 -14

Sista ansökningsdag

16/12 -13

Ansökan enligt mall nedan
lämnas till Husförman Elin Bergman,
inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Elin Bergman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se 
Obs! Inga ansökningar tas emot… Läs mer

Här på expeditionen jobbar vi på. Nu har vi en hemsida också. Nu har vi mer att göra.

 

/1Q

Härmed kallas samtliga landsmän vid

Göteborgs nation till

 Jullandskap

Måndagen den 9 december 2013 klockan 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Godkännande av kallelse för föredragningslista
 4. Meddelanden
 5. Ev. restantier och förfallna boklån
 6. Ev. kallelse av hedersledamot
 7. Ev. val av senior
 8. Ekonomisk rapport
 9. Årsredovisning 2012/2013
 10. Budgetförslag ht-13/vt-14
 11. Fastighetsförvaltningens budget 2014
 12. Verksamhetsberättelse från styrelsen 2013… Läs mer

Sökbara ämbeten till Jullandskapet 9 december 2013

 

Sök genom att skicka ett mail till 1Q@goteborgsnation.se eller ring 018-132006 eller kom in på expeditionen och säg ”hej”.

 

Klubbverkare

Känner du någon som gillar att laga mat, stå i baren och vara nationens ansikte utåt? Det ska vara en glad prick som gillar nationen så mycket att han eller hon… Läs mer