Nyheter

Ytterligare utlysning av rum!

Ännu fler rum utlyses nu!

Utlysning av rum Inflyttning 1/9 2015

Utlysning av rum:
1, Ett litet rum på första våningen med fönster mot Sankt Larsgatan utlyses härmed
Inflyttning 1/10 – 15

2, Ett stort rum på andra våningen med fönster mot gården utlyses härmed
Inflyttning 1/10 – 15

3, Ett litet rumandra våningen med fönster mot Sankt Larsgatan utlyses härmed
Inflyttning 1/10 -15

Sista ansökningsdag

15/9 -15

Sista ansökningsdag
15/9 2015

Nationen tillämpar 10 månaders hyra och bostaden är således hyresfri juni samt juli.

Ansökan enligt mall nedan lämnas till Husförman Emil Thornberg, inne på expeditionen eller postas till;
Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala
Att: Husförman
Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se alt. 2q@goteborgsnation.se Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU!
Är du ny student räcker det med registreringsintyg!

Ansökan är ogiltigt utan intyg.

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar): JA / NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU! Är du ny student räcker det med registreringsintyg! Ansökan är ogiltigt utan intyg.

Utlysning av rum!

Utlysning av rum Inflyttning 1/9 2015

Utlysning av rum:
1, Ett stort rumförsta våningen med fönster mot gården utlyses härmed
Inflyttning 1/9 – 15

Sista ansökningsdag
21/8 2015

Nationen tillämpar 10 månaders hyra och bostaden är således hyresfri juni samt juli.

Ansökan enligt mall nedan lämnas till Husförman Emil Thornberg, inne på expeditionen eller postas till;
Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala
Att: Elias Collin
Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se alt. 2q@goteborgsnation.se Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU!
Är du ny student räcker det med registreringsintyg!

Ansökan är ogiltigt utan intyg.

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar): JA / NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU! Är du ny student räcker det med registreringsintyg! Ansökan är ogiltigt utan intyg.

Extraknäck som privatlärare i höst!

SmartStudies är en organisation som bistår med privatlärare som erbjuder läxhjälp. Det fungerar som ett uppmuntrande inslag i att hjälpa skolelever att utveckla sin studieteknik, motiveras och höja sitt självförtroende. Då rekrytering inför höstterminen pågår, kan den som är intresserad skicka sitt cv till cv@smartstudies.se
 
Någonting som vi arbetar mycket med, är vikten av att fokusera på studieteknik, motivation och mot att höja elevens självförtroende. I skolan är det inte bara eleven som bär ansvaret utan även lärarna. Men av olika anledningar fallerar processen och studietekniken blir bristfällig. I unga skolår är det många som finner det mycket glädjande att gå till skolan för att det är nytt och spännande. Men för en del så försvinner glädjen i takt med att motivationen försämras. Tyvärr så leder det till att självförtroendet får sig en törn. Många lärare begår misstaget att inte vara tillräckligt lyhörda inför att alla elever har förstått. Mer information om hur vi hur vi arbetar hittar du HÄR. (Länk till http://smartstudies.se/)
 
Det kan behövas gott om hjälp för att unga ska kunna öva upp sin studieteknik. Det är tyvärr så att inte ens skolans resurser alla gånger är tillräckliga för att lyfta upp dem med svårigheter. Det kan även vara så att föräldrar och syskon inte har den tid som krävs för att hjälpa. Vi vill ge så många som möjligt möjligheten att utvecklas, och få den hjälp och stöd som de behöver.
 
Tack vare ett samarbete mellan Göteborgs nation och SmartStudies, ser vi till så att ansökande medlemmar hamnar före i ansökningen. Uppge bara ”Göteborgs Nation i Uppsala”, i din ansökan. 
 
Som lärare hos SmartStudies får du ta del av en utbildning i pedagogik, och vi förser dessutom varje lärare med material för att förbättra undervisningen. Vi ser fram emot din ansökan!

Utlysning av rum Inflyttning 1/8 2015

Utlysning av rum:

1, Ett litet rum på första våningen med fönster mot gatan utlyses härmed

Inflyttning 1/8 – 15

 

1, Ett litet rum på andra våningen med fönster mot gatan utlyses härmed

Inflyttning 1/8 – 15

 

1, Ett stort rum på andra våningen med fönster mot gården utlyses härmed

Inflyttning 1/8 – 15

 

 

Sista ansökningsdag

29/6 -15 kl 16.00

 

Nationen tillämpar 10 månaders hyra och bostaden är således hyresfri juni samt juli.

 

Ansökan enligt mall nedan  lämnas till Husförman Emil Thornberg, inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Husförman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se  alt. 2q@goteborgsnation.se Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

 

 

____________________________________________________________

 

 

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU!

Är du ny student räcker det med registreringsintyg!

 

Ansökan är ogiltigt utan intyg.  

 

 

 

BOSTADSANSÖKAN

 

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar):  JA      /   NEJ

 

DAGENS DATUM: ______________________________________

 

NAMN:_______________________________________________

 

PERSONNR:__________________________________________

 

ADRESS:_____________________________________________

 

TELEFON:____________________________________________

 

MAIL:________________________________________________

 

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

 

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

 

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

 

 

1, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

 

2, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

 

3, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

 

4, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

 

5, ÄMBETE:______________________________ ANTAL TERMINER:______________________

 

 

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:

1,_______________________________

2,_______________________________

3,_______________________________

4,_______________________________

 

 

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för VT15 från Uppsala Universitet eller SLU! Är du ny student räcker det med registreringsintyg! Ansökan är ogiltigt utan intyg. 

 

Kontakta oss!
018-13 20 06
Sofia Rohdin, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Hedda Berto, 2Q – Ekonomi och bostäder
Linnea Hedlund, 3Q – Pub, klubb och uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23

Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01

Quiz
Tis 20-22

Karaoke
Tors 21-23

Expeditionen
Tis-fre: 11-13
Tors även: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation