Nyheter

Utlysning av bostäder

Utlysning av rum:
1, Ett litet rum på första våningen med fönster mot gatan utlyses härmed

Inflyttning 5/1 – 15

1, Ett litet rum på andra våningen med fönster mot gatan utlyses härmed

Inflyttning 5/1 -15

 

1, Ett stort rum på tredje våningen med fönster mot gården utlyses härmed

Inflyttning 5/1 -15

Sista ansökningsdag

1/12 -14 kl 17.00

 

 

Ansökan enligt mall nedan
lämnas till Husförman Jonathan Boman,
inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Husförman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se  alt. 2q@goteborgsnation.se
Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________
Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för HT14 från Uppsala Universitet eller SLU!

Ansökan är ogiltigt utan intyg. 

 

 

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar):  JA      /   NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga studieintyg och registreringsintyg för HT14 från Uppsala Universitet eller SLU!

Ansökan är ogiltigt utan intyg.

Utlysning av ett stort rum på tredje våningen

Utlysning av rum:

1, Ett stort rumtredje våningen med fönster mot gården utlyses härmed

Inflyttning 1/5 -14

Sista ansökningsdag

9/4 -14

Ansökan enligt mall nedan
lämnas till Husförman Elin Bergman,
inne på expeditionen eller postas till;

Göteborgs Nation Sankt Larsgatan 7a, 75311 Uppsala

Att: Elin Bergman

Vid frågor maila husforman@goteborgsnation.se 
Obs! Inga ansökningar tas emot via mejl!!!

____________________________________________________________

BOSTADSANSÖKAN

BOR REDAN I HUSET (ringa in ditt svar):  JA      /   NEJ

DAGENS DATUM: ______________________________________

NAMN:_______________________________________________

PERSONNR:__________________________________________

ADRESS:_____________________________________________

TELEFON:____________________________________________

MAIL:________________________________________________

MEDLEM I GÖTEBORGS NATION SEDAN:___________________

ANTAL TERMINER SOM MEDLEM AV NATIONEN TOTALT:______

ÄMBETEN PÅ GÖTEBORGS NATION OCH ANTAL TERMINER:

1, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

2, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

3, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

4, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

5, ÄMBETE:______________________________
ANTAL TERMINER:______________________

RUM JAG ÄMNAR SÖKA OCH RANGORDNING:
1,_______________________________
2,_______________________________
3,_______________________________
4,_______________________________

Glöm inte att bifoga registerintyg 
från Uppsala Universitet eller SLU!

Ansökan är ogiltigt utan registrerings- och studieintyg. 

Kallelse till vårlandskapet 2014

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Vårlandskap

 

Söndagen den 11 maj 2014 klockan 18.00

Hearing av kandidater klockan 16:30

Preliminär föredragningslista:

 

§ 1                 Landskapets öppnande

§ 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista

§ 4                 Meddelanden

§ 5                 Ev. restantier och förfallna boklån

§ 6                 Ev. kallelse av hedersledamot

§ 7                 Ev. val av senior

§ 8                 Ekonomisk rapport

§ 9                 Budget för räkenskapsår 2014/2015

§ 10               Revisionsberättelse av Göteborgs nations styrelse verksamhetsåret 2013

§ 11               Fyllnadsval av andre kurator

§ 12               Val av tre ledamöter i nationens styrelse

§ 13               Val av bibliotekarie

§ 14               Val av 7 klubbverkare

§ 15               Val av köksmästare

§ 16               Val av 5 söndabrunchvärdar

§ 17               Val av Recceförkvinna

§ 18               Val av Krönikör

§ 19               Val av PR-förman

§ 20               Val av redaktör

§ 21               Val av sånganförare

§ 22               Val av Hovmästare

§ 23               Val av jämlikhetsombud

§ 24               Val av Nasjonsnorman

§ 25               Val av Karaokevärd

§ 26               Val av Internationell sekreterare

§ 27               Val av Styrelserevisorer

§ 28               Val av Styrelserevisoresuppleanter

§ 29               Fyllnadsval av internationell sekreterare

§ 30               Fyllnadsval av PR-förman

§ 31               Fyllnadsval av idrottsförman

§ 32               Fyllnadsval av 3 ledamöter i valberedningen

§ 33               Fyllnadsval av 3 ledamöter i KN

§ 34               Övriga frågor

§ 35               Ordet fritt

§ 36               Landskapets avslutande

 

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Göteborgs Nations Förste Kurator Malin Johansson

Bevaka ditt stipendium

Bevaka ditt stipendium

Om du innehar ett stipendium på Göteborgs nation är det nu dags att bevaka det.Vi vill ha din bevakning senast den 5/9.

Kom in till expeditionen och fyll i blanketten som bifogats. Det går bra att posta din bevakning till nationen om du inte är i stan. Glöm ej studieintyg och regestreringsintyg om ditt stipendium kräver det.

Hör gärna av dig till förste kurator om du har frågor eller funderingar angående din bevakning.

1q@goteborgsnation.se