Kallelse Jullandskap 2 december 2019

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL JULLANDSKAP (english below)

MÅNDAG 2 DECEMBER 18.00

Vad är ett landskap?
Göteborgs Nation är en demokratisk förening och finns till för sina medlemmar. Landskap, nationens stormöten, är nationens högsta beslutande organ. Till landskapen är alla nationsmedlemmar som betalat sin medlemsavgift välkomna för att göra sina röster hörda och ingen föranmälan krävs. Här kan du göra din röst hörd och uttrycka idéer om du vill, eller ställa upp till en ämbetspost! Det roligaste som finns är att engagera sig – på hemsidan kan du läsa mer om vilka ämbeten som finns på nationen: http://goteborgsnation.se/nationen/ambetsman/. Efter varje landskap serveras en god och näringsrik sexa (middag) för ynka 60 kronor.

Preliminär föredragningslista anslås senast 7 dagar innan landskapet. Bilagor anslås senast 5 dagar innan landskapet. Kandidatlistan anslås senast dagen innan landskapet.


HEREBY ALL MEMBERS OF GÖTEBORGS’ NATION ARE CALLED UPON TO ATTEND THE JULLANDSKAP

MONDAY DECEMBER 2nd 18.00

What is a ”Landskap”?
Göteborgs’ nation is a democratic organization that exists for, thanks to and because of the nation members. The Landskap, the nation’s big member meeting, is the nation’s highest decision making body. All members who have payed their member fees for the current semester are welcome to attend and no sign-up in before hand is necessary. Here you can make your voices heard, express your ideas if you want to and candidate for a functionary post at the nation. The best thing there is in the nation life is to get active – you get a lot of friends and memories for life.

After the landskap a dinner (called ”sexa”) will be served.

The preliminary agenda for the meeting will be posted 7 days before the Landskap and any supplements will be posted 5 days before the Landskap. Candidate list will be posted no later than the day before the Landskap.

Referat Styrelsemötet 22 oktober 2019

Här kommer referatet från styrelsemötet 22 oktober 2019

1. Styrelsen gick genom nationens bokslut för året 2018/2019

2. Styrelsen har förändrat nationspoängssystemet för att göra den mer upp to date.

3. Johannes Eklind blev vald till nationens sekreterare, Juliana Kessler blev vald till hovmästare

 

Skelettgasque

Göteborgs nation har ett skelett utan kranium.
Östgöta nation har ett kranium utan skelett.

För drygt två hundra år sedan fanns en man som var hedersledamot i BÅDE Östgöta och Göteborgs nationer. När han dog donerade han sitt skelett till Göteborgs, och sitt kranium till Östgöta. Nu är det dags att hedra honom.

Det kommer bli en storslagen kväll med läskigt pynt, underhållning, tal och såklart fabulös mat och dryck. Efter festen har vi öppet till 04!

Kom och var med vid Uppsalas mest makabra, skruvade och roliga gasque!

Fördrink: På respektive nation 17dk.
Middag: På Östgöta nation
Pris: Medlem ÖG/GBG 350 kr (320 kr alkfri)
Övriga 380 kr (350 kr alkfri)
Klädkod: Utklädnad enligt tema eller kavaj
Biljetter: Säljes på respektive nation via mail. 7-8 oktober för nationernas medlemmar och från 9 oktober för övriga. OSA 18 oktober.

Göteborgare:
Anmälan sker via mail till 1q@goteborgsnation.se med följande information:
Namn:
Matpreferens:
Eventuell dryckespreferens:
Grupp du önskar sitta med:
Bordspartner:

Östgötar:
ÖGs biljetter är slut! Ni kan fortfarande anmäla er via Göteborgs (se ovan).

SLÄPP:

x 22-04
x Två dansgolv
x Inträde: 100 kr // för medlemmar av ÖG eller Göteborgs: 80 kr
x Nationskort krävs

Göteborgs nation has a skeleton without skull.
Östgöta nation has a skull without skeleton.

200 years ago there was a man who was an honorary member of BOTH Östgöta and Göteborgs nations. When he died, he donated his bones to Göteborg and his skull to Östgöta. Now it’s time to honor him.

It will be a grand evening with fabulous food and entertainment. After the dinner we have an after-party (“släpp”) until 04.

Come and join us at Uppsala’s most macabre, twisted and fun gasque!

Pre drink: At respective nations at 17:30
Dinner: At Östgöta nation
Price: Members of ÖG/GBG 350 kr (320 kr alcohol free)
Others 380 kr (350 kr alcohol free)
Dress code: Costume according to theme or jacket
Tickets: Are sold at each nation via email on the 7-8th October for members and 9th and later for others. RSVP 18 October.

Göteborgs:
Sign up via email to 1q@goteborgsnation.se with the following information:
Name:
Food preferences:
Drink preferences:
Group you want to sit with:
Table partner:

Östgöta:
Östgöta’s tickets are sold out! You can still sign up via Göteborgs (see above).

SLÄPP/AFTER PARTY:

x 22-04
x Two dance floors
x Entrance: 100 kr // for members of ÖG/GBG: 80 kr
x Nation card required

2019 års Monismanienpris till Ulla Carlsson

2019 års Monismanienpris till Ulla Carlsson

 

Kenne Fants stiftelse för det fria ordet och Göteborgs Nation i Uppsala är stolta att

meddela att 2019 års Monismanienpris om 150.000kr tilldelas Ulla Carlsson, med följande motivering.

 

“Ulla Carlsson tilldelas 2019 års Monismanien pris för sitt myckna arbete för att förstå och förmedla mediernas förhållande till demokrati, yttrandefrihet samt männskliga fri- och rättigheter. Ulla har under sitt verksamma yrkesliv producerat och publicerat omfattande forskning gällande media och dess roll i det demokratiska samhället. Ullas forskning har kommit, och kommer att komma, många generationer till gagn i deras förståelse av mediernas inverkan på yttrandefrihet samt mänskliga fri- och rättigheter. ”

 

Ulla Carlsson är verksam vi Göteborgs universitet och innehar sedan 2015 UNESCO-professur i yttrandefrihet, medieuteckling och global politik. Hon har under sin karriär varit föreståndare för Nordicom, redaktör för Nordicom review, producerat och publicerat mängder av böcker samt att hon 2012 ansvarade hon för forskningen till den statliga litteraturutredningen. På senare tid har hennes forskning tagit särskild inriktning på det förändrade medieklimatet på internet och vad detta fått för konsekvenser för individens frihet. 

 

Monismanienpriset delas ut vartannat år till en person eller organisation som genom sittarbete verkat för åsiktsfrihetens principer. Prissumman är i år 150 000 kr och finansieras av Kenne Fants stiftelse för det fria ordet, grundad 1975 till minne av Torgny Segerstedt, med medel från det kvalitetsstipendium Kenne Fant erhöll för filmen Monsimanien 1995.

 

Tidigare pristagare är bl.a. Günter Wallraff, Lech Walesa, Desmond Tutu, Raif Badawi och Hetra Müller.

 

Prisutdelningen sker den 30:e november på Göteborgs Nation i Uppsala i samband med Monismaniendagen. Under dagen kommer pristagaren ge en föreläsning, vilken är öppen för allmänheten. 

 

Vid frågor, kontakta Viktor Dam, Förste kurator på Göteborgs Nation.

Epost: 1q@goteborgsnation.se

Telefon: 018-13 20 06

Kontakta oss!
018-13 20 06

Viktor Dam, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Rebecka Olsson, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation