Referat från styrelsemöte 14 maj 2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i maj:

  1. Styrelsen beslutade att rabattera hyresgästernas hyror för de som driver verksamhet i nationens lokaler genom att ansöka om ett statligt bidrag för detta. Kostnaden för detta förväntas uppgå till ca 125 000 kronor.
  2. Styrelsen behandlade motionen om att bordlägga punkten festmästare. Det beslutades att uppdra Elias Collin och Josefin Wikman att författa ett svar emot motionen för att föredra på landskapet.
  3. Nationens ekonomi påverkas fortsatt negativt på grund av Coronapandemin.

Protokollet finns i sin helhet att läsa på nationen eller hos Förste Kurator.

På landskapet den 18 maj togs också ett beslut att styrelsens protokoll ska övergå från att vara beslutsprotokoll till diskussionsprotokoll, för att öka transparensen för våra medlemmar.

Handlingar till Vårlandskapet 2020

Här kommer handlingar till vårlandskapet 2020

Balansrapport maj

Resultatrapport maj

Ekonomisk rapport – Vårlandskapet 2020

Budget 2020-2021

Kommentar Budget 2020-2021

Revision av Göteborgs nations styrelse för verksamhetsåret 2019

Motion till vårlandskapet vid Göteborgs nation 18 maj 2020

Om ni inte känner er bekväma med att närvara på landskapet går det bra att skicka frågor till 1q@goteborgsnation.se, så besvarar vi frågor och tar upp saker på landskap vid er begäran.

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation