Referat från Styrelsemöte 4 juni

Här kommer ett referat från styrelsens möte i juni:

  1. Vi har valt Jakob Norrhall till klubbverkare.
  2. Vi har uppdaterar verksamhetsplanen.
  3. Vi har beslutat om nationspoäng för ledamöter i Kulturnämnden.

Protokollet finns i sin helhet att läsa på nationen eller hos Förste Kurator.

Utlysning av Stipendier HT20

Härmed så utlyser Göteborgs Nation följande stipendier för höstterminen 2020. Ansökan ska ha inkommit i fysiskt format till Förste Kurator innan 10 september klockan 17:00 för att vara giltig. Mera information finns i det bifogade dokumentet.

Utlysning HT20

Stipendieansökningsblankett

Nytt för denna termin är att man även kan ansöka digitalt. Det gör man här.

Notera att det även finns Göteborgsanknutna stipendier att söka via http://stipendier.uu.se. Sista ansökningsdag för dem är också 10 september 17:00

Utlysning av ämbeten inför Höstlandskapet 2020

Följande ämbeten och poster utlyses inför Höstlandskapet den 14 september 2020

Förste Kurator för 2021

Tredje Kurator för 2021

Fanbärare fram till höstlandskapet 2021

Ledamot i Kulturnämnden (2st) fram till höstlandskapet 2021

Marskalk fram till höstlandskapet 2021

Medlem i bostadsstiftelsen (2st) fram till höstlandskapet 2021

Miljöombud fram till höstlandskapet 2021

Musikanförare fram till höstlandskapet 2021

PR-ansvarig fram till höstlandskapet 2021

Redaktör fram till höstlandskapet 2021

Spexmästare fram till höstlandskapet 2021

Sportchef fram till höstlandskapet 2021

 

Fyllnadsval utlyses även för

Arkivarie till vinterlandskapet 2021

Hovmästare för höstterminen 2020

Internationell sekreterare fram till jullandskapet 2020

Internationell sekreterare fram till vårlandskapet 2021

Ledamot i styrelsen fram till juni 2022

Karaokevärd för höstterminen 2020

Klubbverkare för höstterminen 2020

Krönikör för höstterminen 2020

Ledamot i kulturnämnden fram till vinterlandskapet 2021

Lunchvärd (3st) för höstterminen 2020

Sekreterare fram till jullandskapet 2020

Spexmästare fram till vinterlandskapet 2021

Stipendiesekreterare fram till vårlandskapet 2022

Styrelserevisorssuppleant fram till vårlandskapet 2021

Söndábrunchvärd (4st) för höstterminen 2020

Referat från styrelsemöte 14 maj 2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i maj:

  1. Styrelsen beslutade att rabattera hyresgästernas hyror för de som driver verksamhet i nationens lokaler genom att ansöka om ett statligt bidrag för detta. Kostnaden för detta förväntas uppgå till ca 125 000 kronor.
  2. Styrelsen behandlade motionen om att bordlägga punkten festmästare. Det beslutades att uppdra Elias Collin och Josefin Wikman att författa ett svar emot motionen för att föredra på landskapet.
  3. Nationens ekonomi påverkas fortsatt negativt på grund av Coronapandemin.

Protokollet finns i sin helhet att läsa på nationen eller hos Förste Kurator.

På landskapet den 18 maj togs också ett beslut att styrelsens protokoll ska övergå från att vara beslutsprotokoll till diskussionsprotokoll, för att öka transparensen för våra medlemmar.

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation