Referat från styrelsemöte april

Den 17 april sammanträdde styrelsen för fjärde gången i år. Styrelsen valde att lyfta dessa tre punkter:

  1. Styrelsen har beslutat att inrätta posten Projektledare för
    verksamhetsutökning som ska utlysas och sedan tillsättas av styrelsen.
  2. Styrelsen har godtagit ett nytt avtal med Carlsberg.
  3. Styrelsen har beslutat att lägga fram budgeten för 2018/2019 till landskap.

Nästa sammanträde är den 15 maj.

Bilagor till Vårlandskap 23 april 2018

Den 23 april 18.00 är det dags för terminens andra lagtima landskap – Vårlandskapet.  Notera att ändring i den preliminära föredragningslistan har gjorts i §21 från Fyllnadsval av 2 Klubbverkare VT18 till Fyllnadsval av 1 Klubbverkare VT18.

Här nedan finner ni bilagorna till landskapet.

Seniorskollegiet nominering till Inspektorsvalet

Ekonomisk rapport april

Budgetförslag 18/19

Revisionsberättelse 2017

Senast söndag 22 april görs även kandidatlistan tillgänglig här på hemsidan.

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!

Kontakta oss!
018-13 20 06
Sofia Rohdin, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Hedda Berto, 2Q – Ekonomi och bostäder
Linnea Hedlund, 3Q – Pub, klubb och uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23

Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01

Quiz
Tis 20-22

Karaoke
Tors 21-23

Expeditionen
Tis-fre: 11-13
Tors även: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation