Förste Kurator
Medlemsfrågor, stipendier,
PR och korrespondens

Hanna Oja
1Q@goteborgsnation.se
018-13 20 06
Andre Kurator
Ekonomi och bostäder

Hedda Berto
2Q@goteborgsnation.se
018-13 20 06

Tredje Kurator
Pub, klubb och uthyrning

Josefin Wikman
3Q@goteborgsnation.se
018-13 20 06

Inspektor

Ingrid Helmius
Ingrid.Helmius@jur.uu.se

Nationsvän

Lena Jidéus
Stödperson
0705 42 23 64
lena@jideus.se