Ämbetsmän

Vi har många ämbetsmän på vår nation som alla fyller viktiga funktioner. Här kan du läsa lite kortfattat om varje ämbete. Kontakta förste kurator om du vill veta mer.

Bra att veta: Alla poster som du kan läsa om här tillsätts på landskap, nationens stormöten. Nationen har fyra landskap per år. Vinterlandskapet är det första och ligger oftast i februari. Det andra är vårlandskapet i maj och det tredje höstlandskapet i september. Det sista landskapet kallas jullandskapet och ligger i december. Alla nationens medlemmar är välkomna på landskap och ingen föranmälan krävs. Vill du ställa upp till en post ska du kontakta valberedningen minst en vecka innan landskap.

Förste kurator 

Förste kurator (1q) är heltidsarvorderad och arbetar på nationen under 1 år. De huvudsakliga uppgifterna är att hantera medlemsärenden, stipendier och representera nationen i olika sammanhang. Väljs på Höstlandskapet.

Andre Kurator 

Andre kurator (2q) är också heltidsarvoderad på ett år. 2q hanterar nationens ekonomi och dess bostäder. Väljs på vinterlandskapet.

Tredje Kurator 

Tredje kurator (3q) arbetar heltid under ett år på nationen. De huvudsakliga uppgifterna är att driva nationens pub-, klubb- och festverksamhet.

 Bibliotekarie

Bibliotekarien arbetar med nationens bibliotek och kulturverksamhet. I ämbetet ingår bland annat att arrangera söndagsmiddagar, filmkvällar, teaterbesök och kulturpubar. Man sitter som bibliotekarie ett år och väljs på vårlandskapet.

Klubbverkare 

Nationens Klubbverkare driver tillsammans med tredje kurator Glenns kök och bar. Som klubbverkare tappar du upp öl, blandar drinkar, serverar på sittningar, står i köket och mycket mer. Man är klubbverkare i en termin.

Som tack för ditt hårda arbete får du:

  •  Företräde i bostadskön
  • En resa till våra vännationer (på hösten åker vi till Lund och på våren till Åbo)personalpris på
  •  Personalpris på mat i puben
  •  KK-kort terminen efter du arbetet (Med kk-kortet går du före i kön på alla nationer och tar med dig en vän in gratis)
  •  Minnen för livet

Söndagbrunchvärd

Att driva nationens söndagsbrunch är både roligt och givande. Som söndagsbrunchare får du steka bacon, baka paj, stå i kassan och mycket mer. Söndagsbrunchare väljs för en termin.

Recceförman

Recceförmännen tar hand om alla nya studenter som kommer till nationen. det är de som tar hand om inskrivningen och fixar roliga aktiviteter i början av terminen. Man sitter som recceförman i ett år och väljs på vår eller jullandskapet.

Internationell sekreterare

De två Internationella sekreterarna har praktiskt taget samma uppgifter som recceförmännen men vänder sig till internationella studenter. Ämbetet tillsätts på vår- och jullandskapet och sitter i ett år.

Sånganförare 

Sånganföraren leder sången på våra sittningar och gasquer. Ett perfekt ämbete för den som gillar att synas. Sånganförare sitter i en termin och väljs på vår- och jullandskap.

PR-förman

Nationens två PR-förmän har som uppgift att maknadsföra nationens olika verksamheter. PR-förman väljs för ett år på höst- och vinterlandskap.

Arkivarie

Nationens arkivarie ska handha vården av Nationens arkiv.Väljs för ett år på vinterlandskapet.

Krönikör

Nationens Krönikör skriver en kröninka över allt som hänt under terminen. Krönikan är oftast på rim och läses upp på julmiddagen och baklängesgasquen. Krönikören väljs för en termin på Vår- och jullandskapet.

Redaktör

De två redaktörerna arbetar med nationstidningen Halta Lejon. Tidningen ges ut två gånger per termin och brukar innehålla bilder och artiklar på ett speciellt tema. Redaktörerna väljs på höst- och vinterlandskap för ett år.

Nasjonsnorman

Nasjonsnorman är ett annorlunda ämbete som härstammar från andra världskriget då nationen tog emot norska studenter för att de skulle kunna studera. Nasjonsnorman påminner oss om detta genom att hålla ett tal till Norge på större sittningar.

Idrottsförman

De två idrottsförmännens uppgift är att få nationens medlemmar att röra på sig. Som idrottsförman har du fria tyglar att anordna alla sorters idrottsaktiviteter. Idrotsförmännen väljs på vinter- och höstlandskap för ett år.

Teaterförman 

De två teaterförmännen har i uppgift att samordna spex till nationens stora gasquer. Teaterförmännen väljs på ett år på vinter- och höstlandskap.

Hovmästare 

De två hovmästarna ser till så att dukning, servering och städning går smärtfritt under våra sittningar och gasquer. Hovmästarna sitter på ett år  och väljs på vår- och jullandskap.

Fanbärare

Fanbäraren bär nationens fana vid olika evenemang där nationerna finns representerade. Fanbärare väljs för ett år på höst- och vinterlandskap.

Marskalk 

Marskalken kan liknas vid en funktionär vid olika evenemang där nationerna finns representerade. Marsalken visar folk till sina platser och tar hand om gäster. Marskalk väljs för ett år på vinterlandskapet.

Monismanienrepresentant 

Som representant för monismanien stiftelse för det fria ordet hjälper du till att utse pristagare och anordna utdelning. Väljs för två år på vinterlandskap.

Nationsfotograf

Nationsfotografen tar bilder på sittningar och gasquer och ansvara för att de kommer upp på hmisda och facebook. Väljs för ett år på jullandskap.

Husförman 

Husförmannens uppdrag är att hjälpa 2q i arbetet med bostäderna. Husförman väljs för ett år på jullandskapet.

Marknadsansvarig

Marknadsansvarigs uppgift är att fixa sponsring och avtal för nationen. Väljs för ett år på vinterlandskapet.

Kontakta oss!
018-13 20 06
Sofia Rohdin, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Hedda Berto, 2Q – Ekonomi och bostäder
Linnea Hedlund, 3Q – Pub, klubb och uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23

Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01

Quiz
Tis 20-22

Karaoke
Tors 21-23

Expeditionen
Tis-fre: 11-13
Tors även: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation