Vill du bli en del av nationens absoluta kärna och hjärta? Nationen har många ämbetsposter som alla väljs på våra landskap. Alla ämbetsmän fyller viktiga funktioner och tillsammans driver vi nationen framåt, utvecklas och får vänner för livet! Här kan du läsa lite kortfattat om varje ämbete och hitta reglementen – helt säkert kan du hitta något som just du tycker verkar roligt eller vill lära dig mer om. Kontakta Förste Kurator om du är nyfiken eller har frågor om engagemang!

Bra att veta: Alla poster som du kan läsa om här tillsätts på våra landskap, nationens stormöten. Läs mer om dem här. Vill du ställa upp till en post ska du kontakta Valberedningen minst en vecka innan landskap.

Förste Kurator
Förste Kurator (1q) är heltidsarvorderad och arbetar på nationen under 1 år. De huvudsakliga uppgifterna är att hantera medlemsärenden, stipendier och representera nationen i olika sammanhang. Väljs på Höstlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Andre Kurator
Andre Kurator (2q) är också heltidsarvoderad på ett år. 2q hanterar nationens ekonomi och dess bostäder. Väljs på vinterlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Tredje Kurator
Tredje Kurator (3q) arbetar heltid under ett år på nationen. De huvudsakliga uppgifterna är att driva nationens pub-, klubb- och festverksamhet. Läs mer om ämbetet här.

Bibliotekarie
Bibliotekarien arbetar med nationens bibliotek och kulturverksamhet. I ämbetet ingår bland annat att arrangera söndagsmiddagar, filmkvällar, teaterbesök och kulturpubar. Man sitter som bibliotekarie ett år och väljs på vårlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Klubbverkare
Nationens Klubbverkare driver tillsammans med Tredje Kurator Glenns kök och bar. Som klubbverkare tappar du upp öl, blandar drinkar, serverar på sittningar, står i köket och mycket mer. Man är klubbverkare i en termin. Läs mer om ämbetet här.

Som tack för ditt hårda arbete får du:

  • Företräde i bostadskön
  • En resa till våra vännationer (på hösten åker vi till Lund och på våren till Åbo)personalpris på
  • Personalpris på mat i puben
  • KK-kort terminen efter din klubbverkartermin (med KK-kortet går du före i kön på alla nationer och tar med dig en vän in gratis. Ett guldkort att ha alltså.)
  • Minnen för livet

Alkoholombud
Alkoholombudet ska hålla alkoholdebatten vid liv på nationen, stödja de landsmän som vill minska sin alkoholkonsumtion och vara observant på enskilda, aktiva landsmäns eventuella överkonsumtion av alkohol. Väljs för ett år på vårlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Arkivarie
Nationens Arkivarie ska handha vården av Nationens arkiv. Väljs för ett år på vinterlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Fanbärare
Fanbäraren bär nationens fana vid olika evenemang där nationerna finns representerade. Fanbärare väljs för ett år på höst- och vinterlandskap. Läs mer om ämbetet här.

Hovmästare
De två Hovmästarna ser till så att dukning, servering och städning går smärtfritt under våra sittningar och gasquer. Som Hovmästare leder du också personalen och utvecklar din ledarskapsförmåga! Hovmästarna sitter på ett år  och väljs på vår- och jullandskap. Läs mer om ämbetet här.

Husansvarig
Husansvarigas uppdrag är att hjälpa 2q i arbetet med nationens studentbostäder. Husansvarig väljs för ett år på jullandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Sportchef
De två Sportchefernas uppgift är att få nationens medlemmar att röra på sig. Som Sportchef har du fria tyglar att anordna alla sorters idrottsaktiviteter. Sportcheferna väljs på vinter- och höstlandskap för ett år. Läs mer om ämbetet här.

Internationell sekreterare
De två Internationella sekreterarna har praktiskt taget samma uppgifter som Reccevärdarna men vänder sig till internationella studenter. Ämbetet tillsätts på vår- och jullandskapet och sitter i ett år. Läs mer om ämbetet här.

Jämlikhetsombud
Som Jämlikhetsombud ansvarar man för att hålla jämlikhetsfrågan vid liv på nationen (genom exempelvis utbildningar för ämbetsmännen), att hålla sig informerad om eventuell diskriminering/trakasserier på nationen samt stödja drabbade landsmän och/eller tillfälliga besökare. Väljs för ett år på vårlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Karaokevärd
Det här är ämbetet för dig som älskar karaoke! Karaokevärden håller i nationens torsdagskaraoke, samt iordningsställandet av denna, och uppmuntrar deltagarna till sång. Läs mer om ämbetet här.

Krönikör
Nationens Krönikör skriver en krönika över allt som hänt under terminen. Krönikan är oftast på rim och läses upp på Julmiddagen och Kräftan. Krönikören väljs för en termin på vår- och jullandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Marknadsansvarig
Marknadsansvarigas uppgift är att fixa sponsring och avtal för nationen. Väljs för ett år på vinterlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Marskalk
Marskalken kan liknas vid en funktionär vid olika evenemang där nationerna finns representerade. Marskalken visar folk till sina platser och tar hand om gäster. Marskalk väljs för ett år på vinterlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Miljöombud
Det är Miljöombudets uppdrag att utveckla och förbättra nationens miljöpolicy samt att verka för att den följs. Miljöombudet bör samordna en miljögrupp och utarbeta miljövänliga rutiner. Väljs för ett år på höstlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Monismanienrepresentant
Som representant för Monismaniens stiftelse för det fria ordet hjälper du till att utse pristagare och anordna utdelning. Väljs för två år på vinterlandskap. Läs mer om ämbetet här.

Musikanförare
Musikanföraren leder nationens orkester när sådan finns. Vid avsaknad av orkester står det musikanföraren fritt att hålla i exv nationens damkör Guldkören, musikpubar och andra musikaktiviteter. Väljs för ett år på höstlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Nationsfotograf
Nationsfotografen tar bilder på sittningar och gasquer och ansvarar för att de kommer upp på och Facebook samt arkiveras. Väljs för ett år på jullandskap. Läs mer om ämbetet här.

Nasjonsnorman
Nasjonsnorman är ett annorlunda ämbete som härstammar från andra världskriget då nationen tog emot norska studenter för att de skulle kunna studera. Nasjonsnorman påminner oss om detta genom att hålla ett tal till Norge på större sittningar. Läs mer om ämbetet här.

PR-ansvarig
Nationens två PR-ansvariga har som uppgift att marknadsföra nationens olika verksamheter. PR-ansvariga väljs för ett år på höst- och vinterlandskap. Läs mer om ämbetet här.

Reccevärd
Reccevärdarna tar hand om alla nya studenter som kommer till nationen. Det är de som tar hand om inskrivningen och fixar roliga aktiviteter i början av terminen för alla nationens reccar. Man sitter som Reccevärd i ett år och väljs på vår eller jullandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Redaktör
De två redaktörerna arbetar med nationstidningen Halta Lejon. Ett kreativt och roligt ämbete med mycket plats för egna idéer! Tidningen ges ut två gånger per termin och brukar innehålla bilder och artiklar på ett speciellt tema. Redaktörerna väljs på höst- och vinterlandskap för ett år. Läs mer om ämbetet här.

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll över landskap, styrelsemöten och Seniorskollegiets möten. Sekreteraren är också 1q behjälplig bland annat med iordningsställande inför möten. Läs mer om ämbetet här.

Spexmästare
De två Spexmästarna har i uppgift att samordna spex till nationens stora gasquer. Spexmästarna väljs på ett år på vinter- och höstlandskap. Läs mer om ämbetet här.

Stipendiesekreterare
Stipendiesekreteraren handlägger stipendieärenden, håller i möten där stipendier tillsätts och sammanställer stipendieansökningarna. Väljs för två år på vårlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

Sånganförare
Sånganföraren leder sången på våra sittningar och gasquer. Ett perfekt ämbete för den som gillar att synas. Sånganförare sitter i en termin och väljs på vår- och jullandskap. Läs mer om ämbetet här.

Söndábrunchvärd
Att driva nationens Söndábrunch är både roligt och givande. Som Söndábrunchare får du steka bacon, baka paj, stå i kassan och mycket mer. Söndábrunchare väljs för en termin. Läs mer om ämbetet här.

Webbredaktör

Webbredaktören är ansvarig för underhållet och uppdateringen av nationens hemsida. Webbredaktören sitter även i PR-utskottet. Väljs för ett år på vinterlandskapet. Läs mer om ämbetet här.

 

Göteborgs Nations ämbetsmannacrew VT18

 

Så vad väntar du på? Bli aktiv på nationen – det blir kul!

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Sondra Gross, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Rebecka Olsson, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation