Göteborgs Nation är en demokratisk förening och finns till för sina medlemmar. Landskap, nationens stormöten, är nationens högsta beslutande organ. Till landskapen är alla nationsmedlemmar som betalat sin medlemsavgift välkomna för att göra sina röster hörda och ingen föranmälan krävs. Här kan du göra din röst hörd och uttrycka idéer om du vill, eller ställa upp till en ämbetspost! Det roligaste som finns är att engagera sig – här kan du läsa mer om vilka ämbeten som finns på nationen.

Göteborgs Nation har fyra landskap per år. Vinterlandskapet är det första och ligger oftast i februari. Det andra är vårlandskapet i maj och det tredje höstlandskapet i september. Det sista landskapet kallas jullandskapet och ligger i december. Vill du ställa upp till en post ska du kontakta valberedningen minst en vecka innan landskap.

Efter varje landskap serveras en god och näringsrik sexa och vi sjunger sånger från sångboken!

Notera gärna stadgans kapitel 6 § 8:  Landsman är skyldig att närvara vid landskap.

Landskap höstterminen 2018:
Måndag den 17 september 18.00
Måndag den 3 december 18.00Senaste nyheterna om landskap:Kandidatlista Höstlandskapet Ht19

15-09-2019

Här är kandidatlistan för Höstlandskapet ht19 Kandidatlista
Läs mer...


Handlingar höstlandskap 2019

11-09-2019

Här kommer den ekonomiska rapporten inför höstlandskapet. Ekonomisk rapport höstlandskapet
Läs mer...


Föredragningslista till Höstlandskapet 16 september 2019

09-09-2019

Här kommer föredragningslistan till Höstlandskapet HT19 Föredragningslista Höstlandskap 16 september
Läs mer...


Kallelse till Höstlandskapet

02-09-2019

Den 16 september så är det dags för höstlandskap på Göteborgs nation. Efter landskapet så kommer det serveras en god och näringsrik sexa   Föredragningslista Höstlandskap 16 september 2019 Om du är intresserad av att söka ett ämbete så
Läs mer...


Kandidatlista vårlandskapet 2019

05-05-2019

Här kommer kandidatlistan för vårlandskapet 2019 Kandidatlista
Läs mer...


Handlingar till Vårlandskapet

03-05-2019

Här kommer handlingarna till Vårlandskapet. Stadgerevidering Revision-verksamhetsåret-2018 Budget 2019 förslag 1 Budget 2019 förslag 2 Förklaring budgetförslag 1 och 2 Ekonomisk rapport
Läs mer...


Kallelse till Vårlandskapet 2019

22-04-2019

Den 6 maj så är det dags för vårlandskap på Göteborgs nation. Efter landskapet så kommer det serveras en god och näringsrik sexa   Preliminär föredragningslista
Läs mer...


Kandidatlista Vinterlandskapet 2019

10-02-2019

Här är kandidatlistan inför vinterlandskapet. Kandidatlista
Läs mer...


Bilagor till vinterlandskapet 11 februari 2019

06-02-2019

Här finns bilagor till vinterlandskapet på måndag 11 februari 18.00. Varmt välkomna alla landsmän vid Göteborgs nation! Ekonomisk rapport vinterlandskap Festsalsbudget Verksamhetsberättelse från Göteborgs nations styrelse
Läs mer...


Kallelse till vinterlandskap

28-01-2019

Den 11 februari så är det dags för extra landskap på Göteborgs nation. Efter landskapet så kommer det serveras en god och näringsrik sexa   Preliminär föredragningslista
Läs mer...


Kandidatlista extra landskap

19-01-2019

Här hittar ni kandidatlistan till extra landskap 2019-01-21   Kandidatlista Extra
Läs mer...


Bilagor till extra landskap

16-01-2019

Här finns bilagor till det extra landskapet på måndag 21 januari 18.00. Varmt välkomna alla landsmän vid Göteborgs nation! Ekonomisk rapport extrainsatt
Läs mer...


Kallelse till extra landskap

14-01-2019

Den 21 Januari så är det dags för extra landskap på Göteborgs nation. Dags att tillsätta en festmästare samt att revidera en budget. Efter landskapet så kommer det serveras en god och näringsrik sexa. Föredragningslista Extralandskap 21 januari
Läs mer...


Utlysning av posten Festmästare

28-12-2018

Göteborgs nation utlyser härmed posten FESTMÄSTARE. Festmästaren är heltidsarvoderad under ett halvår. Som Festmästare har du det övergripande ansvaret för att sköta nationens gasque- och uthyrningsverksamhet. Under uthyrningar jobbar
Läs mer...


Kandidatlista inför Jullandskap

02-12-2018

Kandidatlista inför
Läs mer...


Bilagor till Jullandskapet

28-11-2018

Här finns bilagor till Jullandskapet på måndag 3 december 18.00. Varmt välkomna alla landsmän vid Göteborgs nation! Ekonomisk rapport Bokslut 20172018 Balansrapport Bokslut 20172018 Resultatrapport Bokslut 20172018
Läs mer...


JULLANDSKAP: Kallelse med föredragningslista

26-11-2018

Den 3 december 18.00 är det Jullandskap på Göteborgs nation. Beslut skall fattas, nya ämbetsmän skall väljas och en god och näringsrik sexa skall intagas. Välkomna alla landsmän och landsmaninnor! Föredragningslista Jullandskap
Läs mer...


Kandidatlista Höstlandskap 2018

15-09-2018

På måndag 17 september är det Höstlandskap och alla medlemmar av Göteborgs Nation har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Bifogad här är kandidatlistan (candidate list, in both swedish and english). I Facebookeventet finns information för
Läs mer...


Bilagor till Höstlandskap 17 september 2018

12-09-2018

Den 17 september 18.00 är det dags för terminens första lagtima landskap – Höstlandskapet. Nedan finner ni bilagan till landskapet. Ekonomisk rapport Höstlandskap Varmt
Läs mer...


Kallelse till Höstlandskap

08-09-2018

Härmed kallas alla landsmän och landsmaninnor vid Göteborgs Nation till nationens Höstlandskap måndagen 17 september 18.00. Eventuella bilagor till landskapet kommer finnas att läsa här på hemsidan senast 5 dagar innan landskapet. Kandidatlistan
Läs mer...


Kandidatlista Vårlandskap 23 april

22-04-2018

Här är den sammanställda lista på alla kandidater till posterna. Kandidatlista-Vårlandskapet-2018 Ses på landskapet imorgon! Glöm inte leg och
Läs mer...


Bilagor till Vårlandskap 23 april 2018

18-04-2018

Den 23 april 18.00 är det dags för terminens andra lagtima landskap – Vårlandskapet.  Notera att ändring i den preliminära föredragningslistan har gjorts i §21 från Fyllnadsval av 2 Klubbverkare VT18 till Fyllnadsval av 1 Klubbverkare VT18. Här
Läs mer...


Kallelse till Vårlandskap 23 april 2018

10-04-2018

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VÅRLANDSKAP MÅNDAGEN 23 APRIL 18.00. Preliminär föredragningslista vårlandskap Om du vill söka, eller nominera någon annan, till en ämbetsmannapost kontakta 1Q:
Läs mer...


Kandidatlista Vinterlandskap 2018

04-02-2018

I bilagan finns kandidatlistan till morgondagens Vinterlandskap! Kan du inte närvara på landskapet? Det finns möjlighet att poströsta på expen klockan 11.00-17.00 imorgon måndag 5/2. Välkomna. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är
Läs mer...


Vinterlandskap 5 februari

29-01-2018

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VINTERLANDSKAP 5 FEBRUARI 18.00. Om du vill söka, eller nominera någon annan, till en ämbetsmannapost kontakta 1Q. Ev. bilagor till landskapet finns att läsa
Läs mer...


Kandidater jullandskap 2017

04-12-2017

Följ länken nedan för att se kandidatlistan inför jullandskapet. Kandidatlista för Jullandskap
Läs mer...


Bilagor till jullandskap 2017

30-11-2017

Likviditetsbudget uppdaterad nov 2017 Till Landskapet angående fastighetens budget 2018 Skrivelse i samband med revision Resultatrapport 16-17 Balansrapport 16-17 Granskningsrapport Kommentarer Bokslut 2017-07-12 Budgetförslag
Läs mer...


Kallelse till Jullandskap 2017

27-11-2017

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL Jullandskap Måndagen den 4 december 2017 klockan 18:00 Preliminär föredragningslista: 1 Landskapets öppnande 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 3 Godkännande
Läs mer...


Kallelse till Höstlandskap 11 september 2017 kl. 18:00

04-09-2017

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL HÖSTLANDSKAP MÅNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER KL. 18:00 1 Landskapets öppnande 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista 4
Läs mer...


Kallelse till Vårlandskap 2017

17-04-2017

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VÅRLANDSKAP MÅNDAGEN DEN 24 APRIL KL. 18:00   Preliminär föredragningslista: 1 Landskapets öppnande § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare § 3 Godkännande av
Läs mer...


Kallelse till Vinterlandskap

30-01-2017

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VINTERLANDSKAP MÅNDAGEN DEN 6 FEBRUARI KL. 18:00   Preliminär föredragningslista: § 1 Landskapets öppnande § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare § 3
Läs mer...


Bilagor till Jullandskap

01-12-2016

Först kommer här en reviderad föredragningslista, det som har lagts till är § Fastighetens budget 2017. Och efter det finner ni bilagorna till landskapet. § 1 Landskapets öppnande § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare § 3
Läs mer...


Landskapskallelse

21-11-2016

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Jullandskap   Söndagen den 4 december 2016 klockan 17.00   Preliminär föredragningslista:   1 Landskapets öppnande 2 Val av justeringspersoner tillika
Läs mer...


Kompletterande revisionsberättelse

17-04-2016

Revisionsberättelse styrelsen -
Läs mer...


Bilagor till Vårlandskapet samt uppdaterad preliminär föredragningslista

11-04-2016

Förslag på stadgeändring Styrelserevision 2015 Till Landskapet angående fastighetens budget 2016 Fastighetens Budgetförslag Göteborgs Nation 2016 Förslag på Nationens Budget 2016-2017 Förslag på
Läs mer...


Kallesle till Vårlandskap

10-04-2016

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Vårlandskap   Söndagen den 17 april kl. 17:00     Preliminär föredragningslista:   1                 Landskapets öppnande 2                 Val av
Läs mer...


Bilaga till vinterlandskapet §8 Förslag på stadgeändring

02-02-2016

Förslag på stadgeändring. Korrigering gäller stadgans 6 kap. 6§. Korrigeringen handlar om att uppdatera vilken lag prisbasbeloppet baseras på, från Lagen om allmän försäkring till Socialförsäkringsbalken. Anledningen till ändringen är att den
Läs mer...


Vinterlandskap

01-02-2016

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Vinterlandskap   Måndagen den 8 februari kl. 18:00     Preliminär föredragningslista:   1                 Landskapets öppnande 2                 Val
Läs mer...


Nominerade kandidater till Jullandskapet

04-12-2015

Nominerade kandidater till jullandskapet
Läs mer...


Bilagor till Jullandskapet 2015

02-12-2015

Göteborgs Granskningsrapport 2014-15Göteborgs PM 2014-15Resultatrapport 14-15Balansrapport 14-15Balansrapport (4) Förslag på stadgeändring gällande val
Läs mer...


Kallelse till Jullandskap

30-11-2015

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Jullandskap   Måndagen den 7 december 2015 klockan 18.00     Preliminär föredragningslista:   1 Landskapets öppnande 2 Val av justeringspersoner
Läs mer...


Bilagor till Höstlandskapet

11-09-2015

Balansrapport 150909 (1) Ekonomisk rapport 150914 Förslag på stadgeändring gällande val Resultatrapport 150909Nominerade kandidater till höstlandskapet
Läs mer...


Kallelse till Höstlandskapet

07-09-2015

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Höstlandskap   Måndagen den 14 september 2015 klockan 18.00     Preliminär föredragningslista:   1                 Landskapets
Läs mer...


Bilagor till Vårlandskapet 2015

06-05-2015

Härmed bifogas bilagor till kommande landskap. För att se budgeten för räkenskapsåret 2015/2016, vänligen kontakta andre kurator Elin Bergman.     Styrelserevision 2014 (1) Nominerade kandidater till vårlandskapet
Läs mer...


Kallelse till Vårlandskap

05-05-2015

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Vårlandskap   Måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00     Preliminär föredragningslista:   1 Landskapets öppnande 2 Val av justeringspersoner tillika
Läs mer...


Kallelse till Jullandskap

18-11-2014

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Jullandskap   Söndagen 7 december 2014 klockan 18.00 Hearing 7 december 2014 klockan 16.30   Preliminär föredragningslista:   Landskapets öppnande Val av
Läs mer...


Kallelse till vårlandskapet 2014

25-02-2014

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Vårlandskap   Söndagen den 11 maj 2014 klockan 18.00 Hearing av kandidater klockan 16:30 Preliminär föredragningslista:   § 1                 Landskapets öppnande § 2                
Läs mer...


Kandidater till vårlandskapet 2014

09-02-2014

Nominerade kandidater till vårlandskapet 2014 2Q                                       Elin Bergman Bibliotekarie                      Hanna Oja , Sofia Olsson, Emanuel Hult Klubbverkare                   Joakim Blecher, Fredrik Osvald,  Erling
Läs mer...


Förtidsrösta till landskapet

08-02-2014

För dig som inte kan närvara på landskapet kommer expeditionen vara öppen för förtidsröstning torsdag - lördag. Torsdag 11 - 13 samt 16 - 18 Fredag 11- 13 Lördag 13 -
Läs mer...


Nytt datum vårlandskap

05-02-2014

Observera att vårlandskapet flyttats från den 5/5 till 11/5. Tid och information om hearingen utkommer med
Läs mer...


Kallelse till Landskap

04-02-2014

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL   Höstlandskap   Måndagen den 15 september 2014 klockan 18.00 Hearing av kandidater söndagen den 14 september klockan 16.00 Preliminär föredragningslista:   § 1                
Läs mer...


Kallelse till vinterlandskap

03-02-2014

Bilagor till protokollet ges på begäran. Besök expeditionen eller
Läs mer...


Hearing inför vinterlandskap

29-01-2014

Göteborgs nations valberedning kallar samtliga landsmän till kandidatutfrågning Söndagen den 9/2 klockan 18:00. Kandidaturfrågningen är det tillfälle då man som landsman får chansen att lära känna de som kandiderar till nationens största ämbeten.
Läs mer...


Kallelse till Jullandskap den 9 december 2013

02-02-2013

Härmed kallas samtliga landsmän vid Göteborgs nation till  Jullandskap Måndagen den 9 december 2013 klockan 18:00   Preliminär föredragningslista:   Landskapets öppnande Val av justeringspersoner tillika rösträknare Godkännande av kallelse för
Läs mer...


Sökbara ämbeten till Jullandskapet 9 december 2013

02-02-2013

Sökbara ämbeten till Jullandskapet 9 december 2013   Sök genom att skicka ett mail till 1Q@goteborgsnation.se eller ring 018-132006 eller kom in på expeditionen och säg ”hej”.   Klubbverkare Känner du någon som gillar att laga mat, stå i baren
Läs mer...

 

Kontakta oss!
018-13 20 06

Viktor Dam, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Rebecka Olsson, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (Kuratorer)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation