Göteborgs Nation är en demokratisk förening där landskapet, bestående av nationsmedlemmarna ”landsmän”, är nationens högsta beslutande organ. Mellan landskapen är styrelsen det högsta beslutande organet med de inskränkningar som i övrigt framgår av nationens stadgar.

Styrelsen består av sju självskrivna medlemmar Förste Kurator, Andre Kurator, Tredje Kurator, Inspektor, Proinspektor, Skattmästarna och därutöver sex styrelseledamöter som väljs på landskapen.

Styrelsens syfte är bland annat att verkställa av landskapet fattade beslut eller tillse att besluten verkställs. Kort sagt är styrelsens syfte att utgöra det långsiktiga, strategiska organet för nationen. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, bortsett från sommaren, och här nedan kan du läsa korta referat från styrelsemötena.Senaste nyheterna om styrelsen:Referat från styrelsemöte september och oktober

29-10-2018

Här är referat från styrelsemötena den 27 september respektive 23 oktober. September: Styrelsen beslutade att köpa in nya datorer till 1Q och 2Q. Styrelsen diskuterade hanteringen av ett kassaskåp som f.n. inte används. Styrelsen
Läs mer...


Referat från styrelsemöte juni & augusti

05-09-2018

Styrelsen har sammanträtt två gånger den 7 juni och 23 augusti, sedan senaste uppdateringen gavs. Det strategiska och långsiktiga arbetet går framåt och här är tre punkter från respektive möten. Referat från styrelsemöte i juni: Styrelsen
Läs mer...


Referat från styrelsemöte i maj

21-05-2018

Den 15 maj sammanträdde styrelsen och valde att lyfta dessa tre punkter: Styrelsen har inrättat posten Projektledare för verksamhetsutökning. Detta möte tillsatte styrelsen Elin Bergman till Projektledarposten. Styrelsen godkände
Läs mer...


Referat från styrelsemöte april

25-04-2018

Den 17 april sammanträdde styrelsen för fjärde gången i år. Styrelsen valde att lyfta dessa tre punkter: Styrelsen har beslutat att inrätta posten Projektledare för verksamhetsutökning som ska utlysas och sedan tillsättas av styrelsen.
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 22/3 2018

09-04-2018

Styrelsen sammanträdde den 22 mars. Tre punkter som styrelsen särskilt vill lyfta från mötet: Det planeras en S:t Lars-lunch som ska hållas av nationerna på S:t Larsgatan en dag i veckan. Det kommer ske en testvecka senare i vår. Styrelsen
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 20/2

28-02-2018

Nationens styrelse sammanträdde för andra gången den här terminen den 20 februari. Styrelsen lyfte framför allt: Styrelsen beslutade att välja en teaterförman för 2018! Välkommen Vilma Kjellberg till ämbetsmannakåren. Det ska tillsättas en
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 18 januari 2018

30-01-2018

Årets första styrelsemöte inträffade den 18 januari. Dessa tre punkter valdes ut till referat: Urban Gidlund AB har sagts upp och nationens styrelse arbetar med lösning. Diskussionstillfällen kommer erbjudas om vad vi ska göra med verksamheten
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 19 december

30-01-2018

Styrelsen sammanträdde den 19 december 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Styrelsen har fått en presentation och rundvandring av den kommersiella delen av fastigheten. Styrelsen beslutade att använda Mats Leijons donation
Läs mer...


Referat från styrelsemöte den 30 november 2017

19-12-2017

Styrelsen sammanträdde den 30 november 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Styrelsen beslutade att lägga fram 2Q emeritus Axel Ströms bokslut för räkenskapsåret 2016/2017 till landskapet. Proinspektor Mats Leijon har beslutat
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 24 oktober 2017

08-11-2017

Styrelsen sammanträdde den 24 oktober 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Nationen ska se över möjligheterna att funktionsanpassa nationen. Ett av nationens kassaskåp ska rustas upp och förflyttas inom nationen. Den senaste
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 28/9 2017

11-10-2017

Styrelsen sammanträdde den 28 september 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Förste Kurator ska tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en revidering av nationens reglementen, avseende språk och terminologi. Merparten av
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 29/8 2017

13-09-2017

Styrelsen sammanträdde den 29/8 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat. Fönsterrenoveringen i fastighetens bostadsdel är påbörjad. Nationen kommer att överlåta brev skrivna av Pontus Wikner, som nationen har i sin ägo, som en gåva
Läs mer...


Referat från styrelsemöte den 25 april 2017

15-05-2017

Styrelsen sammanträdde den 25 april 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: 1. Nationen kommer att köpa in en robot coupe, en matberedare för restaurangkök. 2. Flertalet nationsfonder kommer att flyttas tillbaka till fastigheten,
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 28 mars 2017

24-04-2017

Nationens styrelse sammanträdde den 28 mars. Följande tre punkter valdes ut till referat: 1. Styrelsen har beslutat att anta en beslutsliggare, för att underlätta uppföljning av beslut. 2. Styrelsen beslutade att lägga fram budgeten för
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 28 februari 2017

21-03-2017

Den 28 februari sammanträdde nationens styrelse. Följande tre punkter valdes ut till referat: 1. Styrelsen beslutade att nationens ska bjuda hovmästarna på KMK-sexan och KMK-balen. 2. Styrelsen beslutade att godkänna att kuratelet ska fortsätta
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 31/1

04-02-2017

Nationens styrelse sammanträdde den 31/1. Följande tre punkter valdes ut till referatet: 1.       Donationer till jubiléet har börjat ramla in. Hittills har 46 000 kronor inkommit. 2.       Länsstyrelsen har avslagit överklagandet om fönsterbyten.
Läs mer...


Referat från november- och decemberstyrelsemötena

21-12-2016

Novembermötet: Ekonomin ser bra ut. Användningen av fastigheten på både kort och lång sikt har diskuterats. Tredje kurators-reglementet har reviderats, ändringen var i hur överlämningen mellan klubbverken ska ske. Decembermötet: Styrelsen har
Läs mer...


Referat från styrelsemötet den 18 oktober

20-10-2016

I tisdags hade styrelsen möte, nedan följer ett referat av de viktigaste punkterna. Nationen har nu ett fullt klubbverk vilket vi är mycket glada över. Det saknas dock fortfarande några brunchvärdar. Arbetsgruppen som tillsattes på förra
Läs mer...


Referat från styrelsemöte den 20 september

20-09-2016

Styrelsen beslutade beslutade att rekommendera landskapet att godkänna bokslutet för ht 15 och vt 16. Styrelse berömde särskilt de pedagogiska kommentarer som tidigare Andre kurator Elias Collin bifogat till sitt bokslut. Styrelsen tillsatte på
Läs mer...


Referat från styrelsemötet den 25 augusti

26-08-2016

Styrelsen hade den 25 augusti det första mötet för terminen. De tre viktigaste ärendena som behandlades var att styrelsen nu har tillsatt ett krisutskott som har till uppgift att bereda frågor av särskilt känslig karaktär, krisutskottet består av
Läs mer...


Styrelsemötesreferat

01-06-2016

Referat från terminens sista styrelsemöte: Det har under det senaste räkenskapsåret varit en onormalt hög nivå på svinnet av mat och dryck. För att stävja detta har styrelsen bland annat bestämt att det ska ske barlagerinventeringar två gånger
Läs mer...


Referat från styrelsemötet 25/2

03-03-2016

Här är ett referat från vad som behandlades på styrelsemötet, fullständigt protokoll finns på anslagstavlan i entrén. Fastighetens budget har godkänts. Josef Thoresen har valts till Jubileumsgenral. Johannes Eklind har valts till
Läs mer...


Referat till styrelsemöte den 24/11

30-11-2015

På styrelsemötet klubbade vi igenom det sista reglementet och därmed är alla nationens reglementen reviderade. Vi beslutade även att köpa in två nya kortmaskiner från Bambora. Avslutningsvis så har styrelsen beslutat att föreslå till
Läs mer...


Referat till styrelsemöte den 22/9-2015

23-09-2015

Styrelsen reviderade verksamhetsplanen där Jubileumsgeneral och Revidering av styrelsen är två nya punkter som upprättades. Nationen ska till årsskiftet byta internetleverantör. Nationen har fått nya pubstolar gratis av Smålands nation och
Läs mer...


Referat från Göteborgs nations styrelsemöte den 20/8

21-08-2015

På det senaste styrelsemötet informerade kuratelet om att en ny städmaskin äntligen finns på plats på nationen. Vidare kan styrelsen meddela att nästintill alla nationens reglementen är reviderade och uppdaterade inför hösten. Styrelsen har även
Läs mer...

Kontakta oss!
018-13 20 06
Sofia Rohdin, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Lisa Ekdahl, 2Q – Ekonomi och bostäder
Linnea Hedlund, 3Q – Pub, klubb och uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation