Göteborgs Nation är en demokratisk förening där landskapet, bestående av nationsmedlemmarna ”landsmän”, är nationens högsta beslutande organ. Mellan landskapen är styrelsen det högsta beslutande organet med de inskränkningar som i övrigt framgår av nationens stadgar.

Styrelsen består av sju självskrivna medlemmar Förste Kurator, Andre Kurator, Tredje Kurator, Inspektor, Proinspektor, Skattmästarna och därutöver sex styrelseledamöter som väljs på landskapen.

Styrelsens syfte är bland annat att verkställa av landskapet fattade beslut eller tillse att besluten verkställs. Kort sagt är styrelsens syfte att utgöra det långsiktiga, strategiska organet för nationen. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, bortsett från sommaren, och här nedan kan du läsa korta referat från styrelsemötena.

Nuvarande ledamöter i Göteborgs Nations styrelse.

Ebba Ulfberg

Elias Collin

Bel-Glorie Temo

Jakob Österberg

Josefin Wikman

Erik LaweniusSenaste nyheterna om styrelsen:Referat från styrelsemöte 27 oktober 2020

03-11-2020

Här kommer ett referat från styrelsemötet i oktober. Vi bestämde oss för att ha fyra punkter istället för tre denna gång. Antagandet av styrdokument för verksamhetsanpassning under lokala rekommendationer för Covid-19 Köp av
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 24 september 2020

06-10-2020

Här kommer ett referat från styrelsemötet i september. Val av 3 nya ämbetsmän! Framläggande av stadgerevidering inför nästkommande landskap Halta lejon är tillbaka! Protokollet finns i sin helhet att läsa på nationen eller hos Förste
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 13 augusti 2020

17-09-2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i augusti: Styrelsen har fastställt uthyrningspriser till universitetet. Vi fortsätter utvärdera permitteringar av heltidarna. Det är otroligt kul med en ny termin. Protokollet finns i sin
Läs mer...


Referat från Styrelsemöte 4 juni

02-09-2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i juni: Vi har valt Jakob Norrhall till klubbverkare. Vi har uppdaterar verksamhetsplanen. Vi har beslutat om nationspoäng för ledamöter i Kulturnämnden. Protokollet finns i sin helhet att
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 14 maj 2020

05-06-2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i maj: Styrelsen beslutade att rabattera hyresgästernas hyror för de som driver verksamhet i nationens lokaler genom att ansöka om ett statligt bidrag för detta. Kostnaden för detta förväntas uppgå
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 23 april

04-05-2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i april: Styrelsen har beslutat att lägga fram en budget för räkenskapsåret 20/21 på vårlandskapet. Styrelsen beslutade att ställa in vårbalen 2020. Styrelsen har gjort en utvärdering av
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 26 mars 2020

20-04-2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i mars: Styrelsen har antagit ett reglemente för ämbetsmannamedaljer och festmästarens förtjänsttecken. Styrelsen uppdaterade beredskapsplanen med anledning av SARS-CoV-2 Styrelsen antog
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 27 februari 2020

20-04-2020

Här kommer referat från styrelsens möte i februari: Vi ska införa ämbetsmannamedaljer! Ledamöter i kulturnämnden ska bli ämbetsmän. Styrelsen uppdrog Förste Kurator att ta fram ett reglemente för ämbetet. Det har skett fyllnadsval för
Läs mer...


Referat från styrelsemötet 17 december

20-12-2019

Hejsan! Här kommer referatet från styrelsens möte i december Nationsstyrelsen har röstat genom ett GDPR paket som ska uppdatera nationens rutiner. Det har varit en bra termin Alla protokoll är klara, justerade och skickade till
Läs mer...


Referat Styrelsemöte 19 November

26-11-2019

Här kommer referatet från nationens styrelsemöte 19 november.   1. Fastighetens budget har gått igenom styrelsen och ska läggas fram för landskapet. 2. Verksamhetsplanen har ändrats då styrelsen är klar med projektet med fönsterna i
Läs mer...


Referat Styrelsemötet 22 oktober 2019

29-10-2019

Här kommer referatet från styrelsemötet 22 oktober 2019 1. Styrelsen gick genom nationens bokslut för året 2018/2019 2. Styrelsen har förändrat nationspoängssystemet för att göra den mer upp to date. 3. Johannes Eklind blev vald till
Läs mer...


referat styrelsemöte 24 september 2019

09-10-2019

Här kommer referatet från styrelsemötet den 24 september 2019   Nationen har valt att hyra in ett ljudsystem till festsalen Vi har valt nya kuratorer! Köpt förvaringssystem till det nya
Läs mer...


Referat. Styrelsemötet 20:e augusti 2019

06-09-2019

Här kommer referatet från Göteborgs Nations styrelsemöte 20:e augusti 2019 Styrelsen gjorde färdigt utvärderingen av festmästarämbetet. Verksamhetsplanen ändrades för att återspegla nationens verksamhet och pågående projekt Ändring i
Läs mer...


Referat Styrelsemötet 11 juni

24-06-2019

Här kommer referatet från styrelsemötet den 11 juni Styrelsen beslutade om att ingå ett nytt avtal med vår kortmaskinsleverantör. Styrelsen beslutade att använda pengar från vissa utvalda fonder för nationens verksamhet. Utvärdering av
Läs mer...


Referat Styrelsemötet 23 maj

06-06-2019

Här kommer referatet från styrelsemötet 23 maj 1. Styrelsen har diskuterat stämningsansökan från Urban Gidlund AB 2. Styrelsen beslutade om att låta Andre Kurator electus gå en bokföringsutbildning. 3. Styrelsen diskuterade arbetsgruppen för
Läs mer...


Referat. Styrelsemöte 25 april

06-06-2019

Här kommer referatet från styrelsens möte 25 april. Beklagar verkligen att det är så sent.   1.       Styrelsen har behandlat budgeten för nationen 2019/2020 2.       Åtgärder för att öka transparensen av styrelsens
Läs mer...


REFERAT. STYRELSEMÖTET 28 MARS

24-04-2019

Här kommer referatet från styrelsens möte 28 mars Styrelsen har valt Josefin Wikman till lunchvärd. Styrelsen fortsätter arbetet med att kontroller svinn på nationen. Styrelsen har behandlat fastighetens
Läs mer...


Referat. Styrelsemötet 27 februari

01-04-2019

Här kommer referatet från styrelsens möte 27 februari Styrelsen valde Alma månsson till marknadsansvarig och Anna Gottberg till redaktör. Styrelsen har beslutat att revidera bostadspoäng systemet så att nya ämbeten är inkluderade.
Läs mer...


Referat. Styrelsemötet 24 januari

12-02-2019

Här kommer referatet från styrelsemötet 24 januari. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 godkändes av styrelsens för att sedan presenteras på landskap. Styrelsen beslutade att behålla pub köket funktionellt för att sedan investera i ett
Läs mer...


Referat från styrelsemötet 20 december

14-01-2019

Här kommer de tre punkterna från styrelsemötet den 20 december. 1. Ny integritetspolicy 2. Inköp av nytt porslin 3. Fortsättning av
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 22 november

28-11-2018

Här är ett referat från det senaste styrelsemötet - rafflande fyra punkter istället för de vanliga tre! Håll till godo: Posten Festmästare har instiftats för att driva nationens gasque- samt framtida utökade uthyrningsverksamhet. Bokslutet
Läs mer...


Referat från styrelsemöte september och oktober

29-10-2018

Här är referat från styrelsemötena den 27 september respektive 23 oktober. September: Styrelsen beslutade att köpa in nya datorer till 1Q och 2Q. Styrelsen diskuterade hanteringen av ett kassaskåp som f.n. inte används. Styrelsen
Läs mer...


Referat från styrelsemöte juni & augusti

05-09-2018

Styrelsen har sammanträtt två gånger den 7 juni och 23 augusti, sedan senaste uppdateringen gavs. Det strategiska och långsiktiga arbetet går framåt och här är tre punkter från respektive möten. Referat från styrelsemöte i juni: Styrelsen
Läs mer...


Referat från styrelsemöte i maj

21-05-2018

Den 15 maj sammanträdde styrelsen och valde att lyfta dessa tre punkter: Styrelsen har inrättat posten Projektledare för verksamhetsutökning. Detta möte tillsatte styrelsen Elin Bergman till Projektledarposten. Styrelsen godkände
Läs mer...


Referat från styrelsemöte april

25-04-2018

Den 17 april sammanträdde styrelsen för fjärde gången i år. Styrelsen valde att lyfta dessa tre punkter: Styrelsen har beslutat att inrätta posten Projektledare för verksamhetsutökning som ska utlysas och sedan tillsättas av styrelsen.
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 22/3 2018

09-04-2018

Styrelsen sammanträdde den 22 mars. Tre punkter som styrelsen särskilt vill lyfta från mötet: Det planeras en S:t Lars-lunch som ska hållas av nationerna på S:t Larsgatan en dag i veckan. Det kommer ske en testvecka senare i vår. Styrelsen
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 20/2

28-02-2018

Nationens styrelse sammanträdde för andra gången den här terminen den 20 februari. Styrelsen lyfte framför allt: Styrelsen beslutade att välja en teaterförman för 2018! Välkommen Vilma Kjellberg till ämbetsmannakåren. Det ska tillsättas en
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 18 januari 2018

30-01-2018

Årets första styrelsemöte inträffade den 18 januari. Dessa tre punkter valdes ut till referat: Urban Gidlund AB har sagts upp och nationens styrelse arbetar med lösning. Diskussionstillfällen kommer erbjudas om vad vi ska göra med verksamheten
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 19 december

30-01-2018

Styrelsen sammanträdde den 19 december 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Styrelsen har fått en presentation och rundvandring av den kommersiella delen av fastigheten. Styrelsen beslutade att använda Mats Leijons donation
Läs mer...


Referat från styrelsemöte den 30 november 2017

19-12-2017

Styrelsen sammanträdde den 30 november 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Styrelsen beslutade att lägga fram 2Q emeritus Axel Ströms bokslut för räkenskapsåret 2016/2017 till landskapet. Proinspektor Mats Leijon har beslutat
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 24 oktober 2017

08-11-2017

Styrelsen sammanträdde den 24 oktober 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Nationen ska se över möjligheterna att funktionsanpassa nationen. Ett av nationens kassaskåp ska rustas upp och förflyttas inom nationen. Den senaste
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 28/9 2017

11-10-2017

Styrelsen sammanträdde den 28 september 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: Förste Kurator ska tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en revidering av nationens reglementen, avseende språk och terminologi. Merparten av
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 29/8 2017

13-09-2017

Styrelsen sammanträdde den 29/8 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat. Fönsterrenoveringen i fastighetens bostadsdel är påbörjad. Nationen kommer att överlåta brev skrivna av Pontus Wikner, som nationen har i sin ägo, som en gåva
Läs mer...


Referat från styrelsemöte den 25 april 2017

15-05-2017

Styrelsen sammanträdde den 25 april 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat: 1. Nationen kommer att köpa in en robot coupe, en matberedare för restaurangkök. 2. Flertalet nationsfonder kommer att flyttas tillbaka till fastigheten,
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 28 mars 2017

24-04-2017

Nationens styrelse sammanträdde den 28 mars. Följande tre punkter valdes ut till referat: 1. Styrelsen har beslutat att anta en beslutsliggare, för att underlätta uppföljning av beslut. 2. Styrelsen beslutade att lägga fram budgeten för
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 28 februari 2017

21-03-2017

Den 28 februari sammanträdde nationens styrelse. Följande tre punkter valdes ut till referat: 1. Styrelsen beslutade att nationens ska bjuda hovmästarna på KMK-sexan och KMK-balen. 2. Styrelsen beslutade att godkänna att kuratelet ska fortsätta
Läs mer...


Referat från styrelsemöte 31/1

04-02-2017

Nationens styrelse sammanträdde den 31/1. Följande tre punkter valdes ut till referatet: 1.       Donationer till jubiléet har börjat ramla in. Hittills har 46 000 kronor inkommit. 2.       Länsstyrelsen har avslagit överklagandet om fönsterbyten.
Läs mer...


Referat från november- och decemberstyrelsemötena

21-12-2016

Novembermötet: Ekonomin ser bra ut. Användningen av fastigheten på både kort och lång sikt har diskuterats. Tredje kurators-reglementet har reviderats, ändringen var i hur överlämningen mellan klubbverken ska ske. Decembermötet: Styrelsen har
Läs mer...


Referat från styrelsemötet den 18 oktober

20-10-2016

I tisdags hade styrelsen möte, nedan följer ett referat av de viktigaste punkterna. Nationen har nu ett fullt klubbverk vilket vi är mycket glada över. Det saknas dock fortfarande några brunchvärdar. Arbetsgruppen som tillsattes på förra
Läs mer...


Referat från styrelsemöte den 20 september

20-09-2016

Styrelsen beslutade beslutade att rekommendera landskapet att godkänna bokslutet för ht 15 och vt 16. Styrelse berömde särskilt de pedagogiska kommentarer som tidigare Andre kurator Elias Collin bifogat till sitt bokslut. Styrelsen tillsatte på
Läs mer...


Referat från styrelsemötet den 25 augusti

26-08-2016

Styrelsen hade den 25 augusti det första mötet för terminen. De tre viktigaste ärendena som behandlades var att styrelsen nu har tillsatt ett krisutskott som har till uppgift att bereda frågor av särskilt känslig karaktär, krisutskottet består av
Läs mer...


Styrelsemötesreferat

01-06-2016

Referat från terminens sista styrelsemöte: Det har under det senaste räkenskapsåret varit en onormalt hög nivå på svinnet av mat och dryck. För att stävja detta har styrelsen bland annat bestämt att det ska ske barlagerinventeringar två gånger
Läs mer...


Referat från styrelsemötet 25/2

03-03-2016

Här är ett referat från vad som behandlades på styrelsemötet, fullständigt protokoll finns på anslagstavlan i entrén. Fastighetens budget har godkänts. Josef Thoresen har valts till Jubileumsgenral. Johannes Eklind har valts till
Läs mer...


Referat till styrelsemöte den 24/11

30-11-2015

På styrelsemötet klubbade vi igenom det sista reglementet och därmed är alla nationens reglementen reviderade. Vi beslutade även att köpa in två nya kortmaskiner från Bambora. Avslutningsvis så har styrelsen beslutat att föreslå till
Läs mer...


Referat till styrelsemöte den 22/9-2015

23-09-2015

Styrelsen reviderade verksamhetsplanen där Jubileumsgeneral och Revidering av styrelsen är två nya punkter som upprättades. Nationen ska till årsskiftet byta internetleverantör. Nationen har fått nya pubstolar gratis av Smålands nation och
Läs mer...


Referat från Göteborgs nations styrelsemöte den 20/8

21-08-2015

På det senaste styrelsemötet informerade kuratelet om att en ny städmaskin äntligen finns på plats på nationen. Vidare kan styrelsen meddela att nästintill alla nationens reglementen är reviderade och uppdaterade inför hösten. Styrelsen har även
Läs mer...

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Sondra Gross, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Rebecka Olsson, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation