Referat från november- och decemberstyrelsemötena

Novembermötet:

Ekonomin ser bra ut.
Användningen av fastigheten på både kort och lång sikt har diskuterats.
Tredje kurators-reglementet har reviderats, ändringen var i hur överlämningen mellan klubbverken ska ske.

Decembermötet:

Styrelsen har beslutat att det innan jubileumsbalen den 25 november ska hållas ett högtidslandskap i universitetsaulan.
Styrelsen beslutade att innan nästa möte ses och förutsättningslöst diskutera nationens framtid, diskussionen ska vara ett första steg i det här arbetet som kommer att fortsätta med att ämbetsmän och landsmän också erbjuds möjlighet att delta i liknande diskussioner.
Det nyligen antagna nationskocksreglementet har reviderats. Ändringen bestod av hur lång ämbetsperioden ska vara. Efter ändringen sitter en nationskock på en termin.

Kontakta oss!
018-13 20 06

Viktor Dam, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Lisa Ekdahl, 2Q – Ekonomi och bostäder
Rebecka Olsson, 3Q – Pub och klubb
Ebba Larsson, Festmästare – Uthyrning och gasque

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation