Referat från november- och decemberstyrelsemötena

Novembermötet:

Ekonomin ser bra ut.
Användningen av fastigheten på både kort och lång sikt har diskuterats.
Tredje kurators-reglementet har reviderats, ändringen var i hur överlämningen mellan klubbverken ska ske.

Decembermötet:

Styrelsen har beslutat att det innan jubileumsbalen den 25 november ska hållas ett högtidslandskap i universitetsaulan.
Styrelsen beslutade att innan nästa möte ses och förutsättningslöst diskutera nationens framtid, diskussionen ska vara ett första steg i det här arbetet som kommer att fortsätta med att ämbetsmän och landsmän också erbjuds möjlighet att delta i liknande diskussioner.
Det nyligen antagna nationskocksreglementet har reviderats. Ändringen bestod av hur lång ämbetsperioden ska vara. Efter ändringen sitter en nationskock på en termin.

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Sondra Gross, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Rebecka Olsson, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation