Referat från styrelsemöte 28/9 2017

Styrelsen sammanträdde den 28 september 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

  1. Förste Kurator ska tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra en revidering av nationens reglementen, avseende språk och terminologi. Merparten av arbetet kommer att utföras under verksamhetsåret 2018.
  2. Fönsterbytet i nationens bostadsdel har gått bra och är så gott som färdigt. Styrelsen är nöjda med processen.
  3. Styrelsen ställer sig positiv till ämbetsmannarabatterna och uppmuntrar ämbetsmännen att hämta ut sina ämbetsmannakort.

Kontakta oss!
018-13 20 06

Ebba Ulfberg, 1Q – Medlemsfrågor, stipendier, PR och korrespondens
Jacob Gilbertsson, 2Q – Ekonomi och bostäder
Hannah Barker, 3Q – Gasque, Pub och Klubb
Jan Drottfors, Festmästare – Uthyrning

ÖPPETTIDER

Biblioteket
Mån-fre: 11-23
Puben
Tis-tors: 18-00
Fredag: 18-01
Quiz
Tis 20-22
Karaoke
Tors 21-23
Expeditionen (1Q och 2Q)
Tis, ons, fre: 11-13
Tors: 14-17
Expeditionen (Festmästare och 3Q)
Tis: 11-13
Tors: 14-17

© Copyright - Göteborgs Nation