Hoppa till innehåll

Bilagor till Jullandskap

Först kommer här en reviderad föredragningslista, det som har lagts till är § Fastighetens budget 2017.

Och efter det finner ni bilagorna till landskapet.

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av hedersledamot
§ 7 Ev. val av senior
§ 8 Ekonomisk rapport
§ 9 Bokslut 2015/2016
§ 10 Fastighetens budget 2017
§ 11 Val av Förste kurator
§ 12 Val av Tredje kurator
§ 13 Val av åtta klubbverkare
§ 14 Val av hovmästare
§ 15 Fyllnads val av styrelseledamot
§ 16 Val av fem brunchvärdar
§ 17 Val av husförman
§ 18 Val av recceförman
§ 19 Val av internationell sekreterare
§ 20 Val av nationsfotograf
§ 21 Val av sånganförare
§ 22 Val av karaokevärd
§ 23 Val av idrottsförman
§ 24 Val av fanbärararsuppleant
§ 25 Fyllnadsval av Fanbärare
§ 26 Val av krönikör
§ 27 Fyllnadsval av musikanförare
§ 28 Fyllnadsval av nationsnorrman
§ 29 Fyllnadsval av marskalk
§ 30 Övriga frågor
§ 31 Ordet fritt
§ 32 Landskapets avslutande

Fastighetens budget -17Bokslutskommentar 2015-2016, 2Göteborgs granskningsrapport 2015-16