Hoppa till innehåll

Bilagor till Vårlandskap 23 april 2018

Den 23 april 18.00 är det dags för terminens andra lagtima landskap – Vårlandskapet.  Notera att ändring i den preliminära föredragningslistan har gjorts i §21 från Fyllnadsval av 2 Klubbverkare VT18 till Fyllnadsval av 1 Klubbverkare VT18.

Här nedan finner ni bilagorna till landskapet.

Seniorskollegiet nominering till Inspektorsvalet

Ekonomisk rapport april

Budgetförslag 18/19

Revisionsberättelse 2017

Senast söndag 22 april görs även kandidatlistan tillgänglig här på hemsidan.

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!