Hoppa till innehåll

Extra utlysning av stipendier med senare sista ansökningsdag

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier:

Elise Rubenssons stipendium, 3 rum á 40 000 kronor. 

Utdelas till synnerligen begåvad, flitig och behövande studerande av Göteborgs nation med företräde för den som tillhör filosofiska, juridiska eller medicinska fakulteten samt bland lika meriterade för den som är uppfödd i staden Göteborg.

Lignells stipendium, 1 rum á 30 000 kronor.

Utdelas till en behövande samt både till uppförande och ådalagd flit i studier väl känd landsman.

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 9 mars!
Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med Era ansökningar!

 Hedil Minshed                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare