Hoppa till innehåll

Forskarstipendie mm.

Göteborgs nation har härmed det stora nöjet att utlysa 2 rum i Andréns stipendier å 40 000 kr vardera!

Stipendiet ska utdelas till: ” … forskarstuderande av Göteborgs nation, vilka genom framstående intelligens, arbetsamhet och rena seder ger de säkraste förhoppningar att i en framtid kunna gagna vetenskapen och fäderneslandet.”

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 21 september! Ansökan ska ha inkommit till Förste kurator innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande: Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas.
_______________________________________________________________________________________________________

Göteborgs nation har dessutom ett tips till de som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län. På  www.hvitfeldtskastiftelsen.se finns ett stipendie på 10 000 kr som går att söka enligt instruktioner på hemsidan. Notera att detta stipendie ej hör ihop med Göteborgs nation så andra datum gäller här och frågor hänvisas till Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen.