Hoppa till innehåll

KALLELSE HÖSTLANDSKAP 2022

HÄRMAD KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL VÅRLANDSKAPET 2022
Måndagen 3 Oktober kl. 18:00
Är du intresserad av att kandidera? Maila 1q@goteborgsnation.sePreliminär föredragningslista:
§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport
§ 9 Budget 2022
§ 10 Val av Förste Kurator för 2023
§ 11 Val av Tredje Kurator för 2023
§ 12 Val av Sportchef fram till Höstlandskapet 2023
§ 13 Val av Fanbärare fram till Höstlandskapet 2023
§ 14 Val av Marskalk fram till Höstlandskapet 2023
§ 15 Val av Spexmästare fram till Höstlandskapet 2023
§ 16 Val av Musikanförare fram till Höstlandskapet 2023
§ 17 Val av Redaktör fram till Höstlandskapet 2023
§ 18 Val av 2 st Ledamöter i Bostadsstiftelsen fram till Höstlandskapet 2023
§ 19 Val av 2 st Ledamöter i Kulturnämnden fram till Höstlandskapet 2023
§ 20 Val av Miljöombud fram till Höstlandskapet 20223
§ 21 Val av PR-ansvarig fram till Höstlandskapet 2023
§ 22 Fyllnadsval av Marknadsansvarig fram till Vinterlandskapet 2023
§ 23 Fyllnadsval av Styrelserevisorssuppleant fram till Vårlandskapet 2023
§ 24 Fyllnadsval av 3 st Söndábrunchvärdar för HT22
§ 25 Fyllnadsval av Nationskock för HT22
§ 26 Övriga frågor
§ 27 Ordet fritt
§ 28 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Kandidatlista tillgängliggörs senast en dag innan landskap.
Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!
Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.
Varmt välkomna!