Hoppa till innehåll

KALLELSE JULLANDSKAP 2021

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL

Jullandskap

Måndagen den 6 december kl. 18:00

Preliminär föredragningslista:

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport

                      8.1 Revidering av budget för räkenskapsåret HT21/VT22

§ 9 Stadgerevidering

§ 10 Fyllnadsval av Ledamot i styrelsen till och med juni 2022

§ 11 Fyllnadsval av Ledamot i styrelsen till och med juni 2023

§ 12 Fyllnadsval av Monismanienrepresentant fram till Höstlandskapet 2023

§ 13 Fyllnadsval av Stipendiesekreterare fram till vårlandskapet 2022

§ 14 Val av Sekreterare för 2022

§ 15 Val av Hovmästare fram till jullandskapet 2022

§ 16 Fyllnadsval av Hovmästare fram till vårlandskapet 2022

§ 17 Val av Klubbverkare (8) för vårterminen 2022

§ 18 Val av 5 Söndábrunchvärdar för vårterminen 2022

§ 19 Val av 4 Lunchvärdar för vårterminen 2022

§ 20 Fyllnadsval av reccevärd fram till vårlandskapet 2022

§ 21 Val av Reccevärd fram till Jullandskapet 2022

§ 22 Val av Internationell sekreterare fram till Jullandskapet 2022

§ 23 Val av Husansvarig fram till Jullandskapet 2022

§ 24 Val av Sånganförare för vårterminen 2022

§ 25 Val av Nationskock för vårterminen 2022

§ 26 Val av Karaokevärd för vårterminen 2022

§ 27 Val av Krönikör för vårterminen 2022

§ 28 Val av Nationsfotograf fram till Jullandskapet 2022

§ 29 Val av 7st ledamöter i Valberedningen fram till Jullandskapet 2022

§ 30 Övriga frågor

§ 31 Ordet är fritt

§ 32 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!