Hoppa till innehåll

KALLELSE JULLANDSKAP 2022 5/12 18:00

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL

Jullandskap

Måndagen den 5 december kl. 18:00

Preliminär föredragningslista:

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport

§ 9 Val av Reccevärd fram till Jullandskapet 2023

§ 10 Val av Internationell sekreterare fram till Jullandskapet 2023

§ 11 Val av Hovmästare fram till jullandskapet 2023

§ 12 Val av Klubbverkare (8) för VT23

§ 13 Val av 5 Söndábrunchvärdar för VT23

§ 14 Val av 4 Lunchvärdar för VT23

§ 15 Val av Krönikör för VT23

§ 16 Val av Sånganförare för VT23

§ 17 Val av Husansvarig fram till Jullandskapet 2023

§ 18 Val av Nationsfotograf för kalenderåret 2023

§ 19 Val av Nationskock för VT23

§ 20 Val av Karaokevärd för VT23

§ 21 Val av Sekreterare fram till Jullandskapet 2023

§ 22 Val av 7st ledamöter i Valberedningen fram till Jullandskapet 2023

§ 23 Val av Släppchef VT23

§ 24 Fyllnadsval av Marskalk fram till Vinterlandskapet 2023

§ 25 Fyllnadsval av Musikanförare fram till Höstlandskapet 2023

§ 26 Fyllnadsval av Fanbärare fram till Vinterlandskapet 2023

§ 27 Övriga frågor

§ 28 Ordet är fritt

§ 29 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!