Hoppa till innehåll

Kallelse till Höstlandskap 11 september 2017 kl. 18:00

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL HÖSTLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER KL. 18:00

 • 1 Landskapets öppnande
 • 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4 Meddelanden
 • 5 Ev. restantier och förfallna boklån
 • 6 Ev. kallelse av hedersledamot
 • 7 Ev. val av senior
 • 8 Ekonomisk rapport
 • 9 Val av Förste kurator
 • 10 Val av Tredje kurator
 • 11 Fyllnadsval av 6 klubbverkare
 • 12 Fyllnadsval av 5 brunchvärdar
 • 13 Val av Monismanienrepresentant
 • 14 Val av Teaterförman
 • 15 Val av Fanbärarsuppleant
 • 16 Fyllnadsval av Fanbärare
 • 17 Val av PR-förman
 • 18 Fyllnadsval av PR-förman
 • 19 Val av Marskalk
 • 20 Val av Musikanförare
 • 21 Val av Miljöförman
 • 22 Fyllnadsval av Karaokeförman
 • 23 Fyllnadsval av Jämlikhetsombud
 • 24 Fyllnadsval av Internationell Sekreterare
 • 25 Fyllnadsval av Nationsfotograf
 • 26 Fyllnadsval av 2 Styrelserevisorer
 • 27 Val av 2 ledamöter i bostadsstiftelsen
 • 28 Val av 2 ledamöter i kulturnämnden
 • 29 Val av 7 ledamöter i valberedningen
 • 30 Övriga frågor
 • 31 Ordet fritt
 • 32 Landskapets avslutande

Eventuella bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se
Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”
Glöm inte legitimation och nationskort!

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!