Hoppa till innehåll

Kallelse till Jullandskap 4/12-2023

  • av

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL

Jullandskap

Måndagen den 4 december kl. 18:00

Samtliga utlysta ämbeten är:

Den preliminära föredragningslistan kommer komma upp i stadgeenlig tid (14 dagar innan landskapet)

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!

Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!