Hoppa till innehåll

Kallelse till Jullandskap den 9 december 2013

Härmed kallas samtliga landsmän vid

Göteborgs nation till

 Jullandskap

Måndagen den 9 december 2013 klockan 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Godkännande av kallelse för föredragningslista
 4. Meddelanden
 5. Ev. restantier och förfallna boklån
 6. Ev. kallelse av hedersledamot
 7. Ev. val av senior
 8. Ekonomisk rapport
 9. Årsredovisning 2012/2013
 10. Budgetförslag ht-13/vt-14
 11. Fastighetsförvaltningens budget 2014
 12. Verksamhetsberättelse från styrelsen 2013
 13. Val av Hovmästare 2014
 14. Val av 7 Klubbverkare vt-14
 15. Val av Köksmästare vt-14
 16. Val av 5 Sönda´brunchvärdar vt-14
 17. Fyllnadsval av 5 Sönda´brunchvärdar ht-13
 18. Val av Recentiorsförman 2014
 19. Val av Krönikör vt.14
 20. Fyllnadsval av Teaterförman ht-13/vt-14
 21. Val av Internationell sekreterare 2014
 22. Val av Sånganförare vt-14
 23. Fyllnadsval av Marskalk ht-13/vt-14
 24. Val av Nationsfotograf vt-14
 25. Val av Husförman 2014
 26. Val av Karaokevärd vt-14
 27. Fyllnadsval av Redaktör ht-13
 28. Fyllnadsval av PR-förman ht-13/vt-14
 29. Val till ledamot i valberedningen 2014
 30. Övriga frågor
 31. Ordet fritt
 32. Mötets avslutande

 

Notera även paragraf 8, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”.

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Björn Gerdin

Göteborgs nations Förste kurator