Hoppa till innehåll

Kallelse till Jullandskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Jullandskap

 

Söndagen 7 december 2014 klockan 18.00

Hearing 7 december 2014 klockan 16.30

 

Preliminär föredragningslista:

 

 1. Landskapets öppnande
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Godkännande av kallelse för föredragningslista
 4. Meddelanden
 5. restantier och förfallna boklån
 6. kallelse av hedersledamot
 7. val av senior
 8. Ekonomisk rapport
 9. Fastighetsförvaltningens budget 2015
 10. Verksamhetsberättelse från styrelsen 2014
 11. Val av proinspektor
 12. Fyllnadsval av tredje kurator 2015
 13. Val av Hovmästare 2015
 14. Val av 7 Klubbverkare vt-15
 15. Val av Köksmästare vt-15
 16. Val av 5 Sönda´brunchvärdar vt-15
 17. Val av Recentiorsförman 2015
 18. Val av Krönikör vt.15
 19. Val av Internationell sekreterare 2015
 20. Val av Sånganförare vt-15
 21. Val av Nationsfotograf 2015
 22. Val av Husförman 2015
 23. Val av Karaokevärd vt-15
 24. Val av styrelserevisor
 25. Val av styrelserevisorssuppleant
 26. Fyllnadsval av Teaterförman vt-15
 27. Fyllnadsval av sekreterare
 28. Val av 1 ledamot i valberedningen 2015
 29. Övriga frågor
 30. Ordet fritt
 31. Mötets avslutande

 

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

 

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Göteborgs Nations Förste Kurator

Malin Johansson