Hoppa till innehåll

KALLELSE TILL SENIORSMÖTE

KALLELSE TILL SENIORSMÖTE

den 16/3 klockan 18:00

Preliminär föredragningslista

1§ Mötets öppnande

2§ Godkännande av kallelseförfarande och föredragningslista

3§ Val av två justerare

4§ Meddelanden

5§ Landsmannaföreningens förtjänstestipendium

6§ Ev. kallelse av hedersledamot

7§ Övriga frågor

8§ Ordet är fritt

9§ Mötets avslutande