Hoppa till innehåll

KALLELSE TILL VÅRLANDSKAP 2021

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL

DIGITALT VÅRLANDSKAP 2021

MÅNDAGEN DEN 26 APRIL KL. 18:00

Preliminär föredragningslista:

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Bokslut 2019/2020
§ 9 Budget för Fastigheten för 2021
§ 10 Styrelserevision 2020
§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet för 2020
§ 12 Ekonomisk rapport
§ 13 Nationens budget 2021/22
§ 14 Fyllnadsval av Andre Kurator för Höstterminen 2021 och vårterminen 2022.
§ 15 Fyllnadsval av Festmästare för vårterminen 2021.
§ 16 Val av Festmästare för höstterminen 2021
§ 17 Val av Bibliotekarie för perioden höstterminen 2021 och vårterminen 2022
§ 18 Val av 3 Styrelseledamöter för perioden juli 2021 till och med juni 2023
§ 19 Val av 2 Styrelserevisorer fram till Vårlandskapet 2022
§ 20 Val av 2 Styrelserevisorsuppleanter fram till Vårlandskapet 2022
§ 21 Val av Hovmästare för perioden höstterminen 2021 till och med vårterminen 2021
§ 22 Val av 8 Klubbverkare för höstterminen 2021
§ 23 Val av Reccevärd fram till Vårlandskapet 2021
§ 24 Val av Internationell sekreterare fram till Vårlandskapet 2021  
§ 25 Val av 5 Söndábrunchvärdar för höstterminen 2021
§ 26 Fyllnadsval för 1 Lunchvärd för vårterminen 2021
§ 27 Val av 4 Lunchvärdar för höstterminen 2021
§ 28 Val av Sånganförare för höstterminen 2021
§ 29 Val av Karaokevärd för höstterminen 2021
§ 30 Val av Nationskock för höstterminen 2021
§ 31 Val av Alkoholombud till och med Vårlandskapet 2022
§ 32 Val av Jämlikhetsombud fram till Vårlandskapet 2022
§ 33 Val av Nasjonsnorrman för perioden höstterminen 2021 till och med vårterminen 2022
§ 34 Val av Krönikör för höstterminen 2021
§ 35 Övriga frågor
§ 36 Ordet är fritt
§ 37 Landskapets avslutande