Hoppa till innehåll

Kallelse till Vårlandskap 23 april 2018

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL VÅRLANDSKAP
MÅNDAGEN 23 APRIL 18.00.

Preliminär föredragningslista vårlandskap

Om du vill söka, eller nominera någon annan, till en ämbetsmannapost kontakta 1Q: 1q@goteborgsnation.se

Ev. bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se fem dagar innan landskapet (11 kap. 13 § stadgan).

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa (60 kr).
Varmt välkomna!