Hoppa till innehåll

KALLELSE TILL VÅRLANDSKAPET 2022

HÄRMAD KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL VÅRLANDSKAPET 2022

Måndagen 9 Maj kl. 18:00


§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
3.1 Kungörelse av kallelseförfarande
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport
§ 9 Årsredovisning för fastigheten 2021
§ 10 Budget för fastigheten för 2022
§ 11 Styrelserevision 2021
§ 12 Styrelsens ansvarsfrihet för 2021
§ 13 Fyllnadsval av Andre kurator för räkenskapsåret 22/23
§ 14 Val av Festmästare för HT22
§ 15 Val av Bibliotikarie för perioden Höstterminen 2022 till och med vårterminen 2023
§ 16 Val av 3 Styrelseledamöter för perioden juli 2022 fram till juni 2024
§ 17 Fyllandsval av Styrelseledmot fram till juni 2023
§ 18 Val av 2 Styrelserevisorer fram till Vårlandskapet 2023
§ 19 Val av 2 styrelserevisorssuppleanter fram till Vårlandskapet 2023
§ 20 Val av Åtta Klubbverkare för HT22
§ 21 Val av Reccevärd fram till Vårlandskapet 2023
§ 22 Val av Krönikör för HT22
§ 23 Val av Internationell sekreterare fram till Vårlandskapet 2023
§ 24 Fyllnadsval av Internationell sekreterare fram till Jullandskapet 2022
§ 25 Val av Sånganförare för HT22
§ 26 Fyllnadsval av fanbärare fram till Höstlandskapet 2022
§ 27 Val av 5 st Söndábrunchvärdar för HT22
§ 28 Val av 4 st Lunchvärdar för HT22
§ 29 Val av Nasjonsnorman för perioden höstterminen 2022 till och med vårterminen 2023
§ 30 Val av Hovmästare fram till Vårlandskapet 2023
§ 31 Val av Karaokevärd fram till Vårlandskapet 2023
§ 32 Val av Nationsvän fram till Vårlandskapet 2025
§ 33 Val av Alkoholombud fram till Vårlandskapet 2023
§ 34 Val av Nationskock för HT22
§ 35 Val av Jämlikhetsombud fram till Vårlandskapet 2023
§ 36 Val av Stipendiesekreterare fram till Vårlandskapet 2024
§ 37 Fyllnadsval av Sekreterare för hela 2022
§ 38 Övriga frågor
§ 39 Ordet fritt
§ 40 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Kandidatlista tillgängliggörs senast en dag innan landskap.
Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”
Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.
Varmt välkomna!