Hoppa till innehåll

Kallelse till Vinterlandskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

VINTERLANDSKAP

MÅNDAGEN DEN 6 FEBRUARI KL. 18:00

 

Preliminär föredragningslista:

 • § 1 Landskapets öppnande
  § 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
  § 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
  § 4 Meddelanden
  § 5 Ev. restantier och förfallna boklån
  § 6 Ev. kallelse av hedersledamot
  § 7 Ev. val av senior
  § 8 Ekonomisk rapport
  § 9 Val av Andre kurator
  § 10 Fyllnadsval av Bibliotekarie
  § 11 Val av Sekreterare
  § 12 Fyllnadsval av 7 Klubbverkare
  § 13 Fyllnadsval av 3 Brunchvärdar
  § 14 Val av Redaktör
  § 15 Val av Fanbärarsuppleant
  § 16 Val av Arkivarie
  § 17 Val av Marknadsansvarig
  § 18 Val av Teaterförman
  § 19 Val av Idrottsförman
  § 20 Val av PR-förman
  § 21 Val av Webbredaktör
  § 22 Val av Nationskock
  § 23 Val av Alkoholombud
  § 24 Val av 2 ledamöter av Kulturnämnden
  § 25 Fyllnadsval av Marskalk
  § 26 Fyllnadsval av Teaterförman
  § 27 Fyllnadsval av Styrelserevisor
  § 28 Fyllnadsval av en ledamot i Valberedningen
  § 29 Övriga frågor
  § 30 Ordet fritt
  § 31 Landskapets avslutande

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.
Varmt välkomna!