Hoppa till innehåll

KALLELSE VINTERLANDSKAPET 2022 – 14/2

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TILL

VINTERLANDSKAP

Måndagen den 14e Februari kl. 18:00

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

§ 10 Bokslut 2020/21

§ 11 Val av Andre kurator för räkenskapsåret 22/23

§ 12 Val av Festmästare för HT22

§ 13 Fyllnadsval av Klubbverkare för VT22

§ 14 Val av Redaktör fram till Vinterlandskapet 2023

§ 15 Val av PR-ansvarig fram till Vinterlandskapet 2023

§ 16 Val av Sportchef fram till Vinterlandskapet 2023

§ 17 Val av Spexmästare fram till Vinterlandskapet 2023

§ 18 Fyllnadsval av Spexmästare fram till Höstlandskapet 2022

§ 19 Val av Marskalk fram till Vinterlandskapet 2023

§ 20 Val av Arkivarie fram till Vinterlandskapet 2023

§ 21 Val av Marknadsansvarig fram till Vinterlandskapet 2023

§ 22 Val av Webbredaktör fram till Vinterlandskapet 2023

§ 23 Val av Fanbärare fram till vinterlandskapet 2023

§ 24 Val av 2 ledamöter i Kulturnämnden fram till Vinterlandskapet 2023

§ 25 Övriga frågor

§ 26 Ordet fritt

§ 27 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!