Hoppa till innehåll

Kallesle till Vårlandskap

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Vårlandskap

 

Söndagen den 17 april kl. 17:00

 

 

Preliminär föredragningslista:

 

 • 1                 Landskapets öppnande
 • 2                 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • 3                 Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4                 Meddelanden
 • 5                 Ev. restantier och förfallna boklån
 • 6                 Ev. kallelse av hedersledamot
 • 7                 Ev. val av senior
 • 8                 Förslag på stadgeändring(andra läsningen)
 • 9                 Ekonomisk rapport
 • 10               Nationens budget 2016/17
 • 11                Fastighetens budget 2016
 • 12               Val av Bibliotekarie
 • 13               Val av 7 st. Klubbverkare
 • 14               Val av 5 st. Söndábrunchvärdar
 • 15               Val av Hovmästare
 • 16               Val av Fanbärarsuppleant
 • 17               Val av Krönikör
 • 18               Val av Internationell Sekreterare
 • 19               Val av Sånganförare
 • 20               Val av Recentiorsförman
 • 21               Fyllnadsval av Recentiorsförman
 • 22               Val av Nasjonsnorman
 • 23               Fyllnadsval av Ledamot i Bostadsstiftelsen
 • 24               Fyllnadsval av Arkivarie
 • 25               Fyllnadsval av PR-Förman
 • 26               Val av Karaokeförman
 • 27               Val av 3 st. Ledamöter i Styrelsen
 • 28               Val av 2 st. Styrelserevisorer
 • 29               Val av 2 st. Styrelserevisorssuppleanter
 • 30               Val av Jämlikhetsombud
 • 31               Val av Stipendiesekreterare
 • 32               Övriga frågor
 • 33               Ordet fritt
 • 34               Landskapets avslutande

 

 

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se fr.o.m. 11 april.

Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

 

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!