Hoppa till innehåll

Landskapskallelse

HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

 

Jullandskap

 

Söndagen den 4 december 2016 klockan 17.00

 

Preliminär föredragningslista:

 

1 Landskapets öppnande

2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

3 Godkännande av kallelse och föredragningslista

4 Meddelanden

5 Ev. restantier och förfallna boklån

6 Ev. kallelse av hedersledamot

7 Ev. val av senior

8 Ekonomisk rapport

9 Bokslut 2015/2016

10 Val av Förste kurator

11 Val av Tredje kurator

12 Val av åtta klubbverkare

13 Val av hovmästare

14 Fyllnads val av styrelseledamot

15 Val av fem brunchvärdar

16 Val av husförman

17 Val av recceförman

18 Val av internationell sekreterare

19 Val av nationsfotograf

20 Val av sånganförare

21 Val av karaokevärd

22 Val av idrottsförman

23 Val av fanbärararsuppleant

24 Fyllnadsval av Fanbärare

25 Val av krönikör

26 Fyllnadsval av musikanförare

27 Fyllnadsval av nationsnorrman

28 Fyllnadsval av marskalk

29 Övriga frågor

30 Ordet fritt

31 Landskapets avslutande

 

 

Bilagor till landskapet finns att läsa på www.goteborgsnation.se tre dagar innan landskapet.

Notera även paragraf 8, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”

 

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

 

Om du är intresserad av att engagera dig i något av ovanstående ämbeten så är det bara att höra av sig till 1Q@goteborgsnation.se.