Hoppa till innehåll

Preliminär föredragningslista Vinterlandskapet

  • av

Preliminär föredragningslista – Vinterlandskapet måndagen den 26 februari 2024

§ 1 Landskapets öppnande
§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista
§ 4 Meddelanden
§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån
§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot
§ 7 Ev. val av Senior
§ 8 Ekonomisk rapport
§ 9 Årsredovisning
§ 10 Verksamhetsberättelse för 2023
§ 11 Bokslut för räkenskapsåret 22/23§ 12 Stadgerevidering
§ 13 Val av Andre Kurator för räkenskapsåret 24/25

§ 14 Val av Festmästare för höstterminen 2024
§ 15 Val av Sportchef till vinterlandskapet 2025
§ 16 Val av Fanbärare till vinterlandskapet 2025
§ 17 Val av Spexmästare till vinterlandskapet 2025
§ 18 Val av Redaktör till vinterlandskapet 2025
§ 19 Val av Marskalk till vinterlandskapet 2025
§ 20 Val av Arkivarie till vinterlandskapet 2025
§ 21 Val av Marknadsansvarig till vinterlandskapet 2025
§ 22 Val av Webbredaktör till vinterlandskapet 2025
§ 23 Val av Ledamot i Kulturnämnden (x2) till vinterlandskapet 2025
§ 24 Fyllnadsval av Lunchvärd för vårterminen 2024
§ 25 Fyllnadsval av Marskalk fram tills jullandskapet 2024
§ 26 Övriga frågor
§ 27 Ordet är fritt
§ 28 Landskapets avslutande

Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin!

Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.

Varmt välkomna!

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!