Hoppa till innehåll

REFERAT EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE 31 MARS 2022

Härmed flöjer referat från styrelsens möte den 31 Mars 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

Planen inför Valborg presenterades.