Hoppa till innehåll

Referat från Göteborgs nations styrelsemöte den 20/8

På det senaste styrelsemötet informerade kuratelet om att en ny städmaskin äntligen finns på plats på nationen. Vidare kan styrelsen meddela att nästintill alla nationens reglementen är reviderade och uppdaterade inför hösten. Styrelsen har även diskuterat om nationen bör ha en jubileumsgeneral inför nationens 350års-jubileum.

 

Önskar du att få mer information om vad som händer i styrelsen just nu? Fråga förste kurator eller läs det senaste styrelseprotokollet på nationens anslagstavla!