Hoppa till innehåll

Referat från november- och decemberstyrelsemötena

Novembermötet:

Ekonomin ser bra ut.
Användningen av fastigheten på både kort och lång sikt har diskuterats.
Tredje kurators-reglementet har reviderats, ändringen var i hur överlämningen mellan klubbverken ska ske.

Decembermötet:

Styrelsen har beslutat att det innan jubileumsbalen den 25 november ska hållas ett högtidslandskap i universitetsaulan.
Styrelsen beslutade att innan nästa möte ses och förutsättningslöst diskutera nationens framtid, diskussionen ska vara ett första steg i det här arbetet som kommer att fortsätta med att ämbetsmän och landsmän också erbjuds möjlighet att delta i liknande diskussioner.
Det nyligen antagna nationskocksreglementet har reviderats. Ändringen bestod av hur lång ämbetsperioden ska vara. Efter ändringen sitter en nationskock på en termin.