Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte 14 maj 2020

Här kommer ett referat från styrelsens möte i maj:

  1. Styrelsen beslutade att rabattera hyresgästernas hyror för de som driver verksamhet i nationens lokaler genom att ansöka om ett statligt bidrag för detta. Kostnaden för detta förväntas uppgå till ca 125 000 kronor.
  2. Styrelsen behandlade motionen om att bordlägga punkten festmästare. Det beslutades att uppdra Elias Collin och Josefin Wikman att författa ett svar emot motionen för att föredra på landskapet.
  3. Nationens ekonomi påverkas fortsatt negativt på grund av Coronapandemin.

Protokollet finns i sin helhet att läsa på nationen eller hos Förste Kurator.

På landskapet den 18 maj togs också ett beslut att styrelsens protokoll ska övergå från att vara beslutsprotokoll till diskussionsprotokoll, för att öka transparensen för våra medlemmar.