Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte 24 oktober 2017

Styrelsen sammanträdde den 24 oktober 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

  1. Nationen ska se över möjligheterna att funktionsanpassa nationen.
  2. Ett av nationens kassaskåp ska rustas upp och förflyttas inom nationen.
  3. Den senaste rapporten visar en tydlig minskning av svinn i nationens pubverksamhet.