Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte 27 februari 2020

Här kommer referat från styrelsens möte i februari:

  1. Vi ska införa ämbetsmannamedaljer!
  2. Ledamöter i kulturnämnden ska bli ämbetsmän. Styrelsen uppdrog Förste Kurator att ta fram ett reglemente för ämbetet.
  3. Det har skett fyllnadsval för klubbverkare för VT20.

Protokollet i sin helhet finns att läsa på nationen eller hos Förste Kurator.