Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte 28 februari 2017

Den 28 februari sammanträdde nationens styrelse. Följande tre punkter valdes ut till referat:

1. Styrelsen beslutade att nationens ska bjuda hovmästarna på KMK-sexan och KMK-balen.
2. Styrelsen beslutade att godkänna att kuratelet ska fortsätta jobba vidare med införandet av ämbetsmannakort- och rabatter.
3. Katarina Bergström valdes till klubbverkare för VT17.