Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte april

Den 17 april sammanträdde styrelsen för fjärde gången i år. Styrelsen valde att lyfta dessa tre punkter:

  1. Styrelsen har beslutat att inrätta posten Projektledare för
    verksamhetsutökning som ska utlysas och sedan tillsättas av styrelsen.
  2. Styrelsen har godtagit ett nytt avtal med Carlsberg.
  3. Styrelsen har beslutat att lägga fram budgeten för 2018/2019 till landskap.

Nästa sammanträde är den 15 maj.