Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte den 20 september

Styrelsen beslutade beslutade att rekommendera landskapet att godkänna bokslutet för ht 15 och vt 16. Styrelse berömde särskilt de pedagogiska kommentarer som tidigare Andre kurator Elias Collin bifogat till sitt bokslut.

Styrelsen tillsatte på mötet en arbetsgrupp som har till uppgift att lägga fram en långsiktig plan för pubverksamhetens framtid. Planen ska läggas fram till terminens sista styrelsemöte den 20 december. Gruppen består fem personer varav fyra av dem tidigare har varit kuratorer och en är det nu.

Styrelsen har även tagit beslut om fasta datum för barlagerinventeringarna, måndagen den första respektive tredje veckan varje månad ska en sådan ske. Detta är ett led i styrelsens arbete mot svinn och fungerar dessutom som ett extra verktyg för att skapa en tydligare och mer aktuell bild av nationens ekonomiska situation.