Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte den 25 april 2017

Styrelsen sammanträdde den 25 april 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

1. Nationen kommer att köpa in en robot coupe, en matberedare för restaurangkök.

2. Flertalet nationsfonder kommer att flyttas tillbaka till fastigheten, från nationen, eftersom att det inte längre finns något behov av att hålla fonderna i nationen samt för att fastigheten redan förvaltar flertalet fonder.

3. Styrelsen beslutade att uppdra 2Q att, tillsammans med webbredaktörerna, ta fram offerter för att bygga en ny hemsida för nationen.