Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte den 30 november 2017

Styrelsen sammanträdde den 30 november 2017. Följande tre punkter valdes ut till referat:

  1. Styrelsen beslutade att lägga fram 2Q emeritus Axel Ströms bokslut för räkenskapsåret 2016/2017 till landskapet.
  2. Proinspektor Mats Leijon har beslutat att ge en gåva till nationen om 12 000 kronor, för Förste Kurator att dela ut som ett stipendium till ämbetsmän som arbetat med jubileet.
  3. Jubileumsbalen var mycket lyckad och ett uppskattat arrangemang. Arbetet kring jubileet kommer att utvärderas under 2018.