Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte juni & augusti

Styrelsen har sammanträtt två gånger den 7 juni och 23 augusti, sedan senaste uppdateringen gavs. Det strategiska och långsiktiga arbetet går framåt och här är tre punkter från respektive möten.

Referat från styrelsemöte i juni:

  1. Styrelsen har antagit projektplanen för verksamhetsutökningen.
  2. Styrelsen har reviderat ytterligare reglementen.
  3. En mer djuplodande svinnrapport har diskuterats.

Referat från styrelsemöte i augusti:

  1. Styrelsen har lagt verksamhetsberättelsen för 350-årsjubiléet till handlingarna.
  2. Reglementesrevideringen är färdig och nu har alla ämbeten könsneutrala titlar.
  3. Inskolning av nya styrelseledamöter har skett.

Just nu är en plats i styrelsen är vakant och utlyses inför Höstlandskapet den 17 september då en person ska väljas för att fylla vakansen. Styrelsen sammanträder nästa gång den 27 september.