Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemöte september och oktober

Här är referat från styrelsemötena den 27 september respektive 23 oktober.

September:

  • Styrelsen beslutade att köpa in nya datorer till 1Q och 2Q.
  • Styrelsen diskuterade hanteringen av ett kassaskåp som f.n. inte används.
  • Styrelsen beslutade att, för kuratorernas hälsa och arbetsklimat, minska expeditionstiden på torsdagar. På torsdagar ska fr.o.m. nu expeditionen endast vara öppen 14.00-17.00.

Oktober:

  • Styrelsen beslutade att välja Juliana Lüer och Oliver Horner till Musikanförare respektive Klubbverkare. Vi hälsar de nya ämbetsmännen välkomna!
  • 04-släppet efter Jannegasquen den 6 oktober gick mycket bra.
  • Eftersom restauratören i festsalen avflyttade 1 oktober har arbetet inför utvecklingen av
    verksamheten intensifierats.

Kommande styrelsemöten är 22 november och 20 november. För frågor om styrelsen, kontakta gärna 1q@goteborgsnation.se. För frågor om arbetet med verksamhetsutökningen kontakta gärna projektledare@goteborgsnation.se.