Hoppa till innehåll

Referat från styrelsemötet den 18 oktober

I tisdags hade styrelsen möte, nedan följer ett referat av de viktigaste punkterna.

Nationen har nu ett fullt klubbverk vilket vi är mycket glada över. Det saknas dock fortfarande några brunchvärdar.
Arbetsgruppen som tillsattes på förra styrelsemötet för att utreda pubens framtid kommer i framtiden gå under namnet ”Pubgruppen”. Pubgruppen har redan hunnit haft två möten och kommer till kommande styrelsemöten att redogöra sina framsteg.
Nationen har fått en förfrågan av ett lokalt museum om att låna ut konst till en utställning om nationernas konst nästa sommar. Styrelsen ställer sig försiktigt positiv till förfrågan men inväntar mer information innan något beslut tas.