Hoppa till innehåll

REFERAT STYRELSEMÖTE APRIL

Härmed flöjer referat från styrelsens möte den 26 April 2022. Protokollet finns i sin helhet på Förste Kurators kontor under expeditionstider.

Styrelsens tre punkter:

  1. Utlysning av Glennice-Beach värd kommer
  2. Nationens ekonomi är tillbaka på banan
  3. Arbetar med en utvärdering av den höga arbetsbelastningen på ämbetet Tredje Kurator